Komentar: Što se više koristi potencijal kineskog tržišta, to su veće mogućnosti za ceo svet

2021-03-10 11:07:17
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

„Dvostruki ciklus“ - ovo je vruća reč u kineskom ekonomskom razvoju. Od maja prošle godine, kinesko rukovodstvo je više puta naglasilo potrebu za ubrzanjem izgradnje novog razvojnog obrasca u kome su domaći i međunarodni dvostruki ciklusi oslonac i uzajamno promovisanje domaćih i međunarodnih ciklusa. Tokom dva godišnja zasedanja Kine ove godine, o „dvostrukom ciklusu“ ponovo se žustro razgovaralo.

Međutim, oko toga još uvek postoje nesporazumi, uključujući zabrinutost oko toga da li će se Kina i dalje otvarati i da li će izgradnja jakog domaćeg tržišta stisnuti prostor za strane investicije. Takve sumnje su očigledno pogrešno razumele odnos “ dvostrukih ciklusa”.

U izveštaju o radu kineske vlade podnetom na razmatranje, još jednom je istaknuta strateška osnova proširenja domaće potražnje. To znači da će Kina u potpunosti iskoristiti potencijal domaćeg tržišta i svetu doneti „ svetsko tržište “ sa poboljšanim kvalitetom i kapacitetima. Pored toga, prema novom obrascu razvoja, ono što Kina planira da izgradi je nacionalna ekonomija u kojoj su proizvodnja, distribucija, promet i potrošnja glatki i poseduje sposobnost da postigne dinamičku ravnotežu ponude i potražnje i da formira vrli krug. Ovo će pružiti veću pogodnost međunarodnim ulaganjima i trgovini i smanjiti troškove za preduzeća.

Istovremeno, zdravije i uglađenije domaće tržište takođe će pomoći Kini da izgradi kompletniji industrijski lanac, potpunije institucionalno okruženje i aktivniju prekograničnu saradnju, pomoći će transformaciji i nadogradnji „svetske fabrike“ i obezbediti bolje proizvode i usluge za globalni industrijski lanac i lanac snabdevanja.

Može se videti da ne postoji kontradikcija između kineske izgradnje jakog domaćeg tržišta i kontinuiranog širenja otvaranja, već uzajamno promovisanje.

Tokom proteklih 40 godina, Kina je imala mnogo koristi od reformi i otvaranja. Ona je svesna da za postizanje kvalitetnijeg razvoja treba da proširi svoje otvaranje i da se bliže poveže i komunicira sa svetskom ekonomijom.

Pripremila: Vang Ping