Komentar: Poboljšanje izbornog sistema u Hongkongu je imperativ vremena

2021-03-05 18:11:46  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa objavilo je u četvrtak dnevni red. Prema tom dnevnom redu, poslanici će razmotriti nacrt odluke Svekineskog narodnog kongresa o usavršavanju izbornog sistema u Specijalnom administrativnom regionu Hongkongu.

U dosadašnjem izbornom sistemu Hongkonga postoje rupe, koje su omogućile da oni koji su ugrozili poredak Hongkonga i snage koje su se borile za nezavisnost Hongkonga manipulišu izborima i da na taj način uđu u upravno telo.

Oni su zlonamerno onemogućili rad Zakonodavnog saveta, što je uzrokovalo odlaganje usvajanja brojnih predloga koji se odnose na razvoj ekonomije i život građana.

Njihovi postupci su neprihvatljivi u bilo kojoj državi u kojoj postoji vladavina prava. Hongkong je lokalni administrativni region Kine, a usavršavanje njegovog izbornog sistema potrebno je sprovoditi pod rukovodstvom Centralne vlade. Kao najviše zakonodavno telo Kine, Svekineski narodni kongres ima pravo i obavezu da u ustavnom okviru donese odluku o izbornom sistemu ovog specijalnog administrativnog regiona.

Radi potpunog poštovanja javnog mnjenja, centralna vlada je već održala nekoliko simpozijuma na kojima je prikupila predloge raznih krugova hongkonškog društva i predstavnika vlade Hongkonga i formirano je jedinstvo mišljenja o principu „patriote koje upravljaju Hongkongom“.

Globalno gledano, većina od preko 190 ustavnih država zahteva od svojih državnih službenika da polažu zakletvu za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta kao i da se pridržavaju Ustava.

Od povratka Hongkonga domovini, smernice „jedna zemlja, dva sistema“, „Hongkonžani upravljaju Hongkongom“ i „Hongkong uživa visok stepen autonomije“ su dobro sprovođene. Odluka Svekineskog narodnog kongresa o usavršavanju izbornog sistema u Hongkongu ima za cilj obezbeđenje zdravijeg i uspešnijeg razvoja njegovog domokratskog sistema.

Pripremila:Vang Tingting