Stogodišnjica osnivanja Komunističke partije Kine

2021-03-02 13:07:44  | CRI
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, načelnica Centra za studije „Pojasa i puta“, Institut za međunarodnu politiku i privredu

Posmatrano u svetskim okvirima, mali je broj političkih organizacija koje se mogu pohvaliti kontinuiranim napretkom, a još manji broj onih koje se mogu pohvaliti napretkom koji traje ceo vek. Komunistička partija Kine (KPK) je jedna od takvih.

Osnovana na prelazu iz jedne u drugu epohu, KPK je predstavljala izraz težnje kineskog naroda za prekid veze sa zastarelim sistemom zasnovanim na neravnopravnim odnosima i za osnivanjem novih institucija koje će, između ostalog, ohrabriti razvoj društvenih odnosa zasnovanih na ravnopravnosti. Uprkos brojnim teškoćama, kako unutrašnjim, tako i spoljnim, KPK je uspela da odgovori na sve izazove. Po pravilu, ti odgovori su privlačili pažnju svetske javnosti, što se posebno dogodilo sa “Dugi maršem” koji je pokazao svetu pravo lice kineskog naroda – neustrašivo, jake volje i nadasve pošteno – bez obzira u kako se surovim okolnostima nalazio. Te osobine su, pod vođstvom Partije, i doprinele izgradnji moderne, prosperitetne i razvijene zemlje kakva je NR Kina danas.

Činjenica da se Komunistička partija Kine razvijala polažući podjednako na teorijski okvir i praktičnu stranu usmerenu ka pronalaženju razvojnog puta kineskog društva koji u potpunosti odgovara njegovim realnim prilikama i potrebama, bila je garancija uspešnosti. Zahvaljujući dubokoumnosti partijskih lidera, najpre promišljanjima Mao Cedunga, lidera prve generacije, potom teorijskim postavkama pragmatičnog Deng Sjaopinga i aktuelnom pristupu “za novu eru” Si Đinpinga, odnosno razmišljanjima o socijalizmu sa kineskim karakteristikama, KPK je uspela da “kineski san” učini stvarnim. Mao Cedung će ostati zapamćen po predlogu koncepta zajedničkog prosperiteta, Deng Sjaoping po sintagmi “nije važno da li je mačka crna ili bela sve dok lovi miševe”, a Si Đinping, sledeći put svojih prethodnika, nastavlja sa uvođenjem inovacionih ideja kako bi sačuvao stalan i održiv napredak.

Izuzev lidera, na uspešan razvoj KPK je u velikoj meri uticao i rad njenih organa. Gledajući unazad, može se reći da su posebno značajna bila dva zasedanja. Prvo je Treće plenarno zasedanje 11. Centralnog komiteta KPK, održano decembra 1978. godine, koje predstavlja tačku preokreta u razvoju moderne Kine zbog proglašavanja borbe za iskorenjivanje siromaštva kao ključne prepreke za razvoj zemlje, a drugo je zasedanje 18. Nacionalnog kongresa KPK na kom je iskorenjivanje siromaštva određeno kao srž sveobuhvatne razvojne strategije. Određeno je da taj cilj bude ostvaren 2035. godine, međutim, implementacija ideje o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru je omogućila da taj cilj bude dostignut već na početku 2021. godine. S obzirom na činjenicu da se čitav svet već više od godinu dana bori sa pandemijom koja je potpuno onemogućila ili značajno usporila kretanje i ljudi i roba i usluga, dostizanje ovog cilja je zadivljujuće.

Nema sumnje da bi lideri KPK svih generacija smatrali da je ovo izuzetan način za obeležavanje prvih sto godina postojanja Partije.