Komentar: Logično je da Kina postane najveći trgovinski partner EU

2021-02-22 10:28:25
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Podaci o trgovini koje je nedavno objavio Eurostat pokazuju da će Kina prvi put nadmašiti Sjedinjene Države 2020. godine i postati najveći trgovinski partner EU.

Među deset najboljih trgovinskih partnera EU, Kina je jedina postigla dvosmerni rast trgovine. U 2020.godini, EU je iz Kine uvezla 383,5 milijardi evra robe, što je međugodišnji porast od 5,6%, a izvoz u Kinu bio je 202,5 milijardi evra, što je međugodišnji porast od 2.2%.

Na osnovu analize strukture uvoza i izvoza robe dveju strana prošle godine, razlog zašto je Kina postala najveći trgovinski partner EU je taj što zemlje EU imaju snažnu potražnju za protivepidemijskim nabavkama i elektronskim proizvodima, što je stimulisalo izvoz odgovarajuće kineske robe u Evropu, dok je Kina brzo kontrolisala epidemiju i nastavila proizvodnju, podstakla oporavak domaće potrošnje i obezbedila dragoceno tržište za evropske automobile i drugu robu.

Naravno, ovo je takođe neodvojivo od zajedničkih napora Kine i EU u oblasti politike i zdrave osnove trgovine između Kine i EU.

Poslednjih decenija ekonomski i trgovinski odnosi između Kine i EU neprekidno se razvijaju. Do 2019. godine, EU je najveći trgovinski partner Kine 16 uzastopnih godina, a Kina je drugi najveći trgovinski partner EU 15 uzastopnih godina. Kako Kina postaje najveći trgovinski partner EU 2020. godine, posebno po završetku pregovora o ulaganju između Kine i EU-a krajem 2020. godine, to donosi više optimizma u izglede ekonomske i trgovinske saradnje između dve strane.

Kao dva glavna svetska tržišta, produbljivanje praktične saradnje između Kine i Evrope nesumnjivo će stimulisati oporavak svetske ekonomije u postepidemijskoj eri, promovisati liberalizaciju i olakšavanje globalne trgovine i investicija i dati važan doprinos izgradnji otvorene svetske ekonomije.

Pripremila: Vang Ping