Komentar:Pudung će postati motor inovacija

2020-11-16 10:53:15  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kao ključna pokretačka snaga za razvoj i otvaranje Pudunga tokom 30 godina, inovacije igraju važnu ulogu u njegovom budućem planiranju, što je u skladu sa očekivanjima, jer je u skladu sa dugoročnim ciljem Kine da izgradi snažnu zemlju u nauci i tehnologiji, a takođe je u skladu sa predlogom „14. petogodišnjeg plana“, u kojem se predlaže da naučna i tehnološka nezavisnost postanu važna primena podržana nacionalnom strategijom razvoja.

U proteklih nekoliko godina, Pudung je objavio seriju pionirskih i probojnih politika prema talentima, koja je akumulirala snažnu energiju za inovacije. Do sada je Pudung predstavio ukupno 1,45 miliona talenata, što je oko četvrtine lokalnog stalnog stanovništva. Tehnološke inovacije su takođe neodvojive od finansijske podrške. Kroz institucionalne inovacije, Kina aktivno vrši primerke sa zrelim međunarodnim tržištima kapitala i pokreće odbor za tehnološke inovacije koji će omogućiti da tokovi kapitala na tržištu kapitala daju više zamaha tehnološkim inovacijama. Deloitte je u nedavnom izveštaju predvideo da će do kraja ove godine u Odboru za naučno-tehnološke inovacije biti 140 do 170 novih akcija, a prikupljeni broj novih akcija može premašiti 400 milijardi juana.

Treba istaći da su razvojna dostignuća Pudunga u proteklih 30 godina postignuta u otvorenom okruženju, a isto će biti i u budućnosti. Ovde okupljene globalne tehnološke kompanije sigurno će ubrati više plodova sa plodnog naučnog i inovativnog tla Pudunga.

Pripremila: Vang Ping