Komentar: Kineska ekonomija ima uslove za održiv i stabilan oporavak

2020-10-20 11:20:21  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Prema podacima koje je 19. oktobra objavio Kineski nacionalni zavod za statistiku, kineska stopa ekonomskog rasta dostigla je 4,9% u trećem kvartalu. Sveukupno, BDP u prva tri kvartala povećao se za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu, stopa rasta prešla je sa negativne na pozitivnu, a ekonomsko poslovanje je nastavilo da se oporavlja.

U najnovijim objavljenim podacima postoji i nekoliko brojki koje su se „prvi put u godini pretvorile iz negativne u pozitivnu“. To uključuje: tromesečnu stopu rasta ukupne maloprodaje robe široke potrošnje, stopu rasta ulaganja u osnovna sredstva u prva tri kvartala, stopu rasta nacionalnog raspoloživog prihoda po stanovniku u prva tri kvartala i stopu rasta ukupnog uvoza i izvoza robe u prva tri kvartala. Trend promena ovih glavnih pokazatelja snažno dokazuje da su kineska prevencija i kontrola epidemije i ekonomski oporavak zaista na prvom mestu u svetu.

Vredi napomenuti da kineske uredbe za obezbeđivanje zaposlenja i sredstava za život ljudi sada stupaju na snagu.

Dok sprečava i kontroliše epidemiju i štiti živote i zdravlje ljudi, kineska vlada kontinuirano povećava napore za spasavanje preduzeća i ugroženih grupa i teži da očuva zaposlenost, koja predstavlja najveći inženjering života ljudi, i ima vitalnu ulogu u ekonomskom oporavku.

Ekonomski podaci o postepenom poboljšanju Kine dokazuju da je nakon izbijanja pandemije, prvobitna strategija zaštite života i kontrole epidemije kineske vlade, a zatim koordinacija i promocija obnavljanja rada i proizvodnje presudna i efikasna.

Prema kineskim zvaničnicima, u četvrtom kvartalu ove i tokom cele godine kineska ekonomija „ima temelj, uslove i samopouzdanje“ da održi trenutni zamah.

Kao druge najveće ekonomije na svetu, postepeno poboljšanje kineske ekonomije nesumnjivo će imati pozitivan uticaj na oporavak svetske ekonomije. U najnovijim svetskim ekonomskim izgledima, Međunarodni monetarni fond podigao je kinesku ekonomsku prognozu za 2020. godinu na 1,9%, a očekuje se da će Kina postati jedina velika globalna ekonomija koja će ove godine postići pozitivan rast. Istovremeno, agencija očekuje kineski ekonomski rast sledeće godine od čak 8,2%.

U sledećem koraku, pod normalizacijom sprečavanjem i suzbijanjem epidemije, Kina ćenastaviti da produbljuje reforme i otvaranje, promoviše visokokvalitetan ekonomski razvoj i trudi se da ispuni godišnje ciljeve i zadatke ekonomskog i društvenog razvoja i da u okviru svojih mogućnosti da doprinos podsticanju oporavka svetske ekonomije.

Pripremila: Vang Ping