Komentar: Neuspeh još jedne laži američkih političara!

2020-09-18 15:36:33  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kineska vlada izdala je Belu knjigu pod naslovom „Garancija zapošljavanja u Sinđijangu“, koristeći detaljne podatke i živopisne slučajeve kako bi pojasnila šta politika zapošljavanja u Sinđijangu predstavlja i kako bi stavila do znanja svima da se u toj kineskoj autonomnoj oblasti u potpunosti poštuju prava radnika na rad, da se štite osnovna prava radnika u skladu sa zakonom, da se aktivno sprovode međunarodni standardi o radu i ljudskim pravima, kao i da se pomaže ljudima iz Sinđijanga da stvore bolji život dok im se maksimalno garantuju njihova radnička prava.

U poslednje vreme, na osnovu ideoloških predrasuda i pritisaka zbog domaćih izbora, neki američki političari smišljaju takozvane laži o „prisilnom radu“ u Sinđijangu. Bela knjiga je obrazložila situaciju o radu i zapošljavanju u Sinđijangu usredsređujući se na dve ključne reči: poštovanje volje i zaštitu prava, što je snažan dokaz da je retorika SAD-a u potpunosti izmišljena i da ozbiljno narušava činjenično stanje.

Bela knjiga je istakla da je, s obzirom na politiku pomoći u zapošljavanju u područjima pogođenim siromaštvom u Sinđijangu, jedan od najosnovnijih principa kineske vlade poštovanje želja ljudi i odlučno sprečavanje i uklanjanje bilo kakvog oblika prisilnog rada. Pri uređivanju zaposlenja, kineska vlada pridaje veliku važnost potpunom istraživanju kako bi se zadovoljile individualne potrebe, efikasno promovisao uredan protok radne snage i poboljšala stabilnost i zadovoljstvo zaposlenjem. Zaposlenje je najveći egzistencijalni izvor prihoda. Upravo zbog uvođenja niza politika zapošljavanja u Sinđijangu, životni standard ljudi Sinđijanga postepeno se poboljšavao, a osećaj sreće i dobitka ojačao.

Pripremila: Vang Ping