Si: AIIB nova platforma za unapređenje zajedničkog razvoja

2020-07-28 19:20:09  | CRI
Share:

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je na ceremoniji otvaranja petog godišnjeg sastanka Saveta guvernera Azijske infrastrukturne investicione banke (AIIB) da će Kina dosledno podržavati i insistirati na multilateralizmu. Kina će zajedno sa drugim članicama podržavati razvoj AIIB-a u duhu otvorenosti, saradnje i ostvarenja zajedničkih interesa, kako bi dala veći doprinos zajedničkom reagovanju međunarodne zajednice na rizike i izazove kao i ostvarivanju zajedničkog razvoja, rekao je Si na sastanku održanom putem video veze.

Kineski predsednik je pozvao sve zemlje članice banke da se usredsređuju na zajednički razvoj, zajedno rade na inovacijama i insistiraju na uključivosti i toleranciji, kako bi AIIB postala multilateralna razvojna banka novog tipa koja doprinosi zajedničkom razvoju sveta.

Si je u govoru istakao da je AIIB, od svog osnivanja pre četiri godine, unapredila infrastrukturnu izgradnju i međusobno povezivanje zemalja u Aziji, produbila regionalnu saradnju i ostvarila zajednički razvoj. Broj članica AIIB-a je od 57 na početku porastao na 102 sa šest kontinenata, precizirao je kineski predsednik.

Si je ukazao da globalna borba sa pandemijom koronavirusa ukazuje na činjenicu da je čovečanstvo zajednica sa zajedničkom budućnošću, a međusobna podrška, solidarnost i saradnja su pravi način za prevazilaženje krize.

Radi rešavanja konflikata u procesu ekonomske globalizacije, sve zemlje treba da rade na sve inkluzivnijem globalnom upravljanju, formiranju efikasnijih multilateralnih mehanizama i unapređenju aktivnije regionalne saradnje, istakao je Si.

Kineski predsednik je predložio da se sve članice AIIB usredsređuju na zajedniki razvoj. On je rekao da AIIB treba da pruža visokokvalitetne i održive investicije za infrastrukturne projekte, kako bi ulila novi impuls u ekonomski I društveni razvoj Azije i ostatka sveta.

On je dodao da AIIB treba da radi na inovaciji razvojnih ideja, modela poslovanja i institucionalnog upravljanja i da pomoću ranovrsnim finansijskim proizvodima unapređuje međusobno povezivanje i zeleni razvoj.

Si je naglasio da AIIB treba da uskladi poštovanje međunarodnih standarda i unvierzalnog zakona o razvoju sa potrebama članica za sopstvenim razvojem.

On je podvukao da AIIB treba da insistira na principu zajedničke konsultacije, zajedniče izgradnje i zajedničkog deljenja i unapređuje ekonomsku integraciju regiona.

Pripremila: Vang Tingting