Komentar: Naučno-tehnološki odbor za inovacije pomaže kineskom razvoju

2020-07-23 15:28:09  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Naučno-tehnološki odbor za inovacije (STAR Market), poznat kao "eksperimentalno polje za reformu tržišta kapitala u Kini", juče je proslavio prvu godišnjicu.

Tokom protekle godine, ključne institucionalne inovacije STAR Marketa izdržale su testove tržišta, a podrška tehnološkim inovacijama postigla je zapažene rezultate, što je podstaklo kinesku ekonomsku transformaciju i unapređenje, i takođe dalo novu energiju za svetski ekonomski razvoj.

Po izveštajima, do 21. jula u Naučno-tehnološki odbor za inovacije uvrštenesu 133 kompanije, ukupne tržišne vrednosti 2,62 biliona juana, a ukupan iznos prikupljenih sredstava je 199,15 milijardi juana.

U sredu je objavljena prva „Bela knjiga o nauci i tehnologiji 2020”, koja pokazuje da su ulaganja u istraživanja i razvoj iznosila u proseku 11,29odsto. Osnovne tehnologije su činile 63odsto domaćeg vodećeg nivoa, a 21 odsto preduzeća bilo je među svetskim liderima.

Huang Hungjuen, presdednik Šangajske berze, rekao je da je Odbor u početku imao ulogu u preusmeravanju i podršci industrije strateškim privredama u nastajanju i visoko-tehnološkim preduzećima.

Primena sistema registracije izdavanja hartija od vrednosti sa objavljivanjem informacija kao suštine eliminiše potrebu kompanija da sačekaju red za inicijalne javne ponude, tržište će dominirati u raspodeli resursa na tržištu kapitala, a moćne kompanije mogu brzo steći prednosti investitora.

Odbor za inovacije u nauci i tehnologiji, koji je odgovoran za „eksperimentalno polje“ reforme tržišta kapitala, već je pokazao svoj demonstrativni efekat. Promovisanje iskustva u procesu registracije i mehanizmu transakcija Odbora za inovacije nauke i tehnologije pomoći će kineskom tržištu kapitala da bolje služi realnoj ekonomiji.

Nauka i tehnologija su moćno oružje za prevazilaženje teškoća. Osvrćući se na prethodne globalne ekonomske i finansijske krize, nije teško pronaći da su naučno-tehnološki napredak i tehnološke inovacije ključ za izlazak iz krize. Trenutno je epidemija kovida 19 izazvala snažan negativan uticaj na globalnu ekonomiju i donela veliku nesigurnost.Kineski predsednik Si Đinping naglasio je na forumu za preduzetnike 21. jula da je potrebno intenzivno promovisati tehnološke inovacije, ubrzati ključna tehnološka istraživanja i stvoriti nove prednosti za budući razvoj.

Može se očekivati da će Odbor za inovacije u nauci i tehnologiji, ne samo pomoći u unapređivanju reforme kineskog tržišta kapitala i ekonomskih inovacija i razvoja, već će takođe pomoći globalnoj ekonomiji da što pre izađe iz tame.

Pripremila: Vang Ping