„Diplomatija Kine u oblaku“ 2020.

2020-07-15 11:40:26  | CRI
Share:

Svetska situacija se 2020. godine duboko menja i suočava sa više neizvesnosti zbog kovida 19. Predsednik Si Đinping je u prvoj polovini ove godine prisustvovao trima važnim međunarodnim konferencijama i održao govore, pisao više od 20 pisama stranim liderima i vodio 60 telefonskih razgovora sa stranim liderima i šefovima međunarodnih organizacija o kontroli epidemije... „Onlajn“ međunarodna aktivnost predsednika Si pokazuje odgovornost Kine u novoj epohi.

Kineska aktivnost: Komunikacija i deljenje

Predsednik Si Đinping je 26. marta na liderskom samitu G20 najavio da će Kina sa svim zemljama podeliti metode za prevenciju i kontrolu epidemije, pokrenuti istraživanje o lekovima i vakcinama, raspraviti o uspostavljanju mehanizma za hitan kontakt, kao i povećati snabdevanje životnim potrepštinama i medicinskim materijalom...

Kina nije samo „javno, transparentno i odgovorno“ podelila informacije sa svim zemljama, nego i pružila podršku i pomoć.

Kineska ideja: Ujedinjenje

Predsednik Si je u govorima na samitu G20, video sastanku 73. Svetskog zdravstvenog zasedanja i samitu između Kine i Afrike ponovno istakao ujedinjenje i saradnju u borbi protiv epidemije.

„Treba da insistiramo da stavljamo narod i žitov na prvo mesto, i ulažemo maksimalne napore u zaštitu života i zdravlja naroda,“ izjavio je Si u govoru.

Kineski poziv: Praktična saradnja

Epidemija uzrokuje svestrani udarac globalnoj proizvodnji i ponudi. Si je mnogo puta pozvao na praktičnu saradnju, radi sprešavanja recesije.

Kao druga najveća ekonomija na svetu, Si je naveo, da će Kina dalje sprovoditi aktivne fiskalne i stabilne monetarne politike, nepokolebljivo povećati reforme i otvaranje prema svetu, povećati pristup tržištu, poboljšati poslovni ambijent, aktivno povećati uvoz, kao i povećati investicije u inostrastvu, kako bi dala doprinos stabilnosti svetske ekonomije.

Kineski predlog: Multilateralizam

Kina će uvek insistirati na multilateralizmu i globalnom upravljanju bez obzira kako se menja međunarodna situcija.

Kineska strana želi da jača koordinaciju i saradnju sa evropskom stranom oko važnih međunarodnih i regionalnih pitanja, i da jača saradnju u globalnom upravljanju javnim zdravstvom, rekao je Si.

Kineska odgovornost: Zajednička budućnost

Kineska strana stalno insistira na ideji o zajedničkoj budućnosti čovečanstva. To je dosledan stav predsednika Si u komunikaciji sa stranim liderima i šefovima međunarodnih organizacija. Kina je u prvoj polovini ove godine aktivno učestvovala u međunarodnoj borbi protiv epidemije, pružila pomoć povezanim zemljama i međunarodnim organizacijama, kao i praktičnom akcijom pokazala ideju o zajedničkoj budućnosti čovečanstva.

Zauzeta „diplomatija predsednika Sija u oblaku“ dodaje kinesko poverenje i kinesku snagu nestabilnom i neizvesnom razvoju sveta.

Pripremila: Đi Sju