Komentar: Kineska spoljna trgovina se postepeno stabilizova, pojačavajući poverenje u svetski lanac snabdevanja

2020-07-15 11:28:49  | CRI
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Prema podacima koje je juče objavila Generalna carinska uprava Kine, ukupna vrednost kineskog uvoza i izvoza robe u prvoj polovini godine iznosila je 14,24 biliona juana, što je smanjenje za 3,2% u odnosu lane, a 1,7 procentnih poena manje u odnosu na prethodnih pet meseci.

Međutim, u junu su i izvoz i uvoz postigli pozitivan rast. Može se videti, iako je kinesku spoljnu trgovinu pogodila epidemija kovid 19 u prvoj polovini godine, bolje nego što se očekivalo i postepeno se stabilizuje, čime pokazuje da napori kineske vlade da stabilizuje osnovnu spoljno trgovinsku trgovinu stupaju na snagu.

Iz perspektive spoljnotrgovinskog tržišta, potencijal tržišta „Pojasa i puta“iskorišćen je, a diverzifikacija spoljnotrgovinskih partnera igrali su važnu potpornu ulogu u stabilizaciji osnovnog kineskog spoljnotrgovinskog bilansa.U situaciji širenja pandemije kovida 19 po svetu, tržišni potencijal duž „Pojasa i puta“ koji predstavljaju zemlje ASEAN-a stalno se oslobađa, što nadoknađuje gubitke Kine na tradicionalnim tržištima, kao što su Evropska unija i SAD.

Iz perspektive operatora na tržištu, značaj privatnih preduzeća u stalnom rastu kineske spoljne trgovine i dalje raste. U prvoj polovini godine uvoz i izvoz privatnih preduzeća iznosio je 6,42 biliona juana, što je povećanje za 4,9% u odnosu na lane. Danas su privatna preduzeća postala najveći operativni entitet u kineskoj spoljnoj trgovini. Ova privatna preduzeća su, posebno pod uticajem epidemije, pokazala snažnu žilavost i vitalnost, postajući čvrsta garancija za „stabilizovanje spoljne trgovine“ Kine.

Kada je reč o sastavu trgovine, u prvoj polovini godine kineski uvoz i izvoz dostigli su 8,55 biliona juana, što je činilo 60,1% ukupne vrednosti spoljne trgovine, što je za 0,4 procentna poena u odnosu na isti period prošle godine. U poređenju sa trgovinskim oblicima kao što je prerađivačka trgovina, opšta trgovina poseduje duži industrijski lanac, i veću dodatu vrednost, što takođe odražava nezavisne razvojne sposobnosti preduzeća. Povećani udeo uvoza i izvoza u generalnoj trgovini pokazuje da se kineske trgovinske metode i struktura kontinuirano optimizuju.

U pozadini superponiranog dvostrukog pritiska epidemije i kontraglobalizacije, postoje sledeći glavni razlozi da se spoljna trgovina Kine postepeno stabilizuje. Prvo,budući da je Kina preuzela vodeću ulogu u kontroli epidemije i u dostizanju obnavljanja proizvodnje u punoj meri, potražnja za inostranim proizvodima postepeno se oporavlja, a uvoz se postepeno povećava, naročito povećavajući obim uvoza roba i ključnih poljoprivrednih proizvoda. Drugo, naglo se povećao i izvoz antiepidemijskih materijala i proizvoda „domaćinstva“. Istovremeno, prekogranična e-trgovina kao novi oblik trgovine porasla je u odnosu na trend, a takođe je igrala pozitivnu ulogu za kineske spoljnotrgovinske kompanije da reaguju na uticaj epidemije. Pored toga, ukupna postepena stabilizacija kineske spoljne trgovine takođe je neodvojiva od snažne podrške odgovarajuće kineske politike.

Kontinuiranim oslobađanjem efekata relevantnih politika i mera za stabilizaciju spoljne trgovine, Kina ima sposobnost da stabilizuje osnove spoljne trgovine, pojača poverenje u globalnom lancu snabdevanja i doprinese promovisanju svetskog ekonomskog rasta i ekonomske globalizacije.

Pripremila: Vang ping