Komentar: Održavanje nacionalne bezbednosti Hongkonga zavisi od upravljanja Hongkongom u skladu sa zakonom

2020-07-03 16:10:58  | CRI
Share:

Objavljivanjem i primenom hongkonškog Zakona o nacionalnoj bezbednosti, taj grad je konačno okončao svoj dugoročan problem u održavanju nacionalne bezbednosti, pokrenuvši važnu istorijsku fazu od haosa do upravljanja.

Nacionalna bezbednost, društvena stabilizacija i stabilnost vladavine zakona predstavljaju preduslov hongkonškog razvoja. Pre toga, relevantni zakoni Hongkonga za održavanje nacionalne bezbednosti imali su "nedostatke", što je otežavalo rešavanje postupaka i aktivnosti koje ozbiljno ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Haos u Hongkongu prošle godine u potpunosti je pokazao da se nacionalna bezbednost ne može održati, da vladavina zakona u Hongkongu neće biti poboljšana i da ne postoji prosperitetu i stabilnosti Hongkonga u budućnosti. Održavanje nacionalne bezbednosti Hongkonga zavisi od upravljanja Hongkongom u skladu sa zakonom.

Pravovremeno uvođenje zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga je ono što svi očekuju. Polazeći od dizajna sistema najvišeg nivoa „jedna zemlja, dva sistema“, Zakon o nacionalnoj bezbednosti pruža najosnovniju zaštitu hongkonške nacionalne bezbednosti, javne bezbednosti i lične bezbednosti, a takođe daje snažnu garanciju za održavanje osnova vladavine zakona u Hongkongu.

Gledajući celokupan zakonodavni proces, Stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa, u skladu sa zahtevima Ustava i Zakona o zakonodavstvu, poklanja veliku pažnju saslušanju mišljenja svih strana, posebno onih iz Hongkonga. Zakon o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga sadrži najveći stepen poverenja u oslanjanje na specijalni administrativni region, najveći stepen zaštite ljudskih prava, najveći nivo uvažavanja karakteristika opštih zakona i najveći stepen za obezbeđivanje efikasne primene zakona.

Vitalnost vladavine zakona zavisi od implementacije. Ključ za efikasnost hongkonškog Zakona o nacionalnoj bezbednosti je uspostavljanje snažnog mehanizma primene. Nakon usvajanja Vlada Specijalnog administrativnog regiona Hongkonga i odgovarajući organi su izrazili su punu podršku i izvršavanje svojih dužnosti za zaštitu nacionalne bezbednosti. Nakon primene Zakona, demonstranti su organizovali ilegalne skupštine. Hongkonška policija odlučno je sprovede zakon i uhapsi oko 370 ljudi, od kojih je 10 osumnjičeno da su prekršili hongkonški Zakon o nacionalnoj bezbednosti. Ljudi u Hongkongu u potpunosti podržavaju policiju. Državni savet Kine je 2. jula imenovalo Čan Kvok-ki za generalnog sekretara Komiteta za zaštitu nacionalne bezbednosti HKSAR-a.

Predviđa se da će primena Zakona o nacionalnoj bezbednosti Hongkonga i postepena primena mehanizma izvršenja definitivno zaštititi ustavni poredak i vladavinu zakona u Hongkongu, sprečiti i obuzdati mešanje stranih snaga u unutrašnje poslove Kine i stvoriti bezbednije, stabilnije, harmoničnije i pogodnije socijalno okruženje za Hongkong.

Pripremila: Vang Ping