Komentar: Inspekcija Si Đinpinga u provinciji Šaansi pokazuje poverenje Kine u ispunjenje cilja o iskorenjivanja siromaštva

2020-04-24 16:42:37
Share:

Autor: Kineska medijska grupa

Kina će ove godine, prema unapred predviđenom planu,završiti zadatak iskorenjivanja apsolutnog siromaštva i realizovati sveobuhvatnu izgradnju imućnog društva. Međutim, iznenadno izbijanje novog koronavirusa je stvorilo velike probleme. Danas ima više od 200 dana do ispunjenja utvrđenih ciljeva i zadataka. Da li Kina može da postigne svoje ciljeve po tom rasporedu?

Tokom inspekcije u provinciji Šaansi od 20. do 23. aprila, Si Đinping je ukazao na pravac i put za mere za oslobađanje od siromaštva, uključujući povećanje razvoja industrije, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, povećanje razvoja obrazovanja, što bi dalo jasan signal da će Kina izvršiti taj zadatak prema unapred predviđenom rasporedu i da će u potpunosti odražati vladajući koncept KPK-a koji je usredsređen na ljude.

Si Đinping je 20. i 21. aprila pregledao najsiromašnija planinska područja Ćinba. Nakon posete lokalnim industrijama, plataži čaja, stambenim zajednicama, osnovnim školama i domu zdravlja, on je podvukao da stabilno ostvarenje osnovnih životnih uslova, garantovanja devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja, osnovne medicinske usluge i stambene bezbednosti, predstavlja osnovni standard za oslobađanje od siromaštva.

Istovremeno, epidemija takođe ima veliki negativan uticaj na zapošljavanje siromašne radne snage. Pre inspekcije u Šaansiju, Si Đinping je na sedmici Politbiroa CK KPK-a prvi put predložio tzv. "šest garancija" koje čine garantovanje zapošljavanja stanovnika, garantovanje osnovnih životnih uslova, garantovanje operacije tržišta, garantovanje bezbednosti hrane i energije, garantovanje stabilnosti industrijskog lanca i lanca snabdevanja i garantovanje normalnog rada osnovnih institucija. Tokom posete Šansiju, Si je ponovo naglasio važnost dobrog sprovođenja principa o garantovanju zapošljavanja stanovnika i garantovanju osnovnih životnih uslova. Pored toga, on je takođe napravio posebne aranžmane za naredni korak ublažavanja siromaštva.

Ove godine, ukoliko Kina može da ispuni cilj sveobuhvatnog oslobađanja od siromaštva na vreme, to će značiti ostvarenje cilja smanjenja siromaštva iz UN-ove Agende 2030.godine za održivi razvoj 10 godina unapred. Robert Lorens Kun, predsedavajući Kun fondacije Sjedinjenih Država, prokomentarisao je da će istoričariu budućnosti zabeležiti neviđene akcije Kine na smanjenju siromaštva kao najveći doprinos poboljšanju uslova života ljudi u svetskoj istoriji.

Pripremila: Vang Ping