Srbija i Slovenija osnovale prvu regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu ​

2022-04-18 15:46:28
Share:

Operatori prenosnih sistema električne energije u Srbiji, Elektromreža Srbije (EMS), i Slovenije (ELES), zajedno su sa berzom struje evropskih zemalja (EPEX SPOT) uspostavili prvu regionalnu berzu električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu - ADEX.

Direktorka EMS-a Jelena Matejić rekla je da će Alpsko-jadransko-dunavska berza električne energije ponuditi harmonizovanu i jedinstvenu uslugu spot trgovine, odnosno isporuke u kratkom roku, električnom energijom u Sloveniji i Srbiji.

"Ona će pružiti svim stejkholderima, svim učesnicima na tržištu električne energije, jedinstvenu platformu u kojoj će moći da se obavljaju trgovinske i kliring transakcije i koje će doprineti daljem jačanju i objedinjavanju i širenju berze u ovom delu istočne Evrope. S druge strane ona predstavlja svojevrsni uzor za ostale berze koje se nalaze u našem okruženju, odnosno ostale zemlje koje još nisu dosegle do svojih nacionalnih berzi."

Trenutno se razgovara o pridruživanju berzi i madjarskog operatera prenosnog sistema, a inicijativa ostaje otvorena za sve druge partnere koji žele da se pridruže ADEX-u radi napretka u integraciji spot tržišta električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

"Svako spajanje berzi u budućnosti predstavlja svojevrsni izazov, predstavlja jedinstvenu bazu za uspostavljanje globalnog tržišta električne nenergije koja sa sobom donosi stabilizaciju cena i rešava mnoga druga otvorena pitanja", smatra Matejić.

EMS je 2016. godine osnovao srpsku berzu struje - SEPEKS, koja je bila prva u regionu. Terenutno na SEPEKS-u posluju 24 najveće, najrelevantnije evropske kompanije, a prošle godine na toj berzi trgovalo se sa 3,2 teravat sati (TWh). Ovo novo udruživanje predstavlja logičnu nadogradnju dosadašnjeg rada, ocenio je direktor SEPEKS-a Miloš Mladenović.

"Što se tiče važnosti berze ona je multidimenzionalna. Ona daje referentnu cenu što je vrlo važno, ne samo za tržište električne energije, daje referentnu cenu i za dugoročne ugovore, a pogotovo u ovim vremenima zelene tranzicije. Bez spot tržišta ta zelene tranzicija ne bi bila moguća."

Podrška zbog udruživanje nije izostala.

"Ova nova jedinstvena poslovna struktura će omogućiti i brže procese takozvanih spajanja tržišta sa susednim evropskim berzama", dodaje Mladenović.

Kako su istakli iz EMS-a, postojanje berze, koja se u najširem smislu možete shvatiti kao veletržnica, važno je sa stanovišta sigurnosti snabdevanja strujom, imajući u vidu globalnu energetsku krizu, jer berza pruža opciju da će energije uvek biti.