Ivan Mrkić: Dalji uspešan razvoj Kine doprinosi napretku zemlje, ali i čovečanstva u celini

2022-03-08 18:27:41
Share:

Autor: Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije

Na petom zasedanju trinaestog saziva najvišeg zakonodavnog tela Narodne Republike Kine, izveštaj o radu vlade podneo je njen predsednik, Li Kećijang. Svekineski narodni kongres u kome ima skoro tri hiljade delegata iz čitave Kine, saslušao je izlaganje predsednika vlade i prihvatio je njegov opsežni izveštaj. U izlaganju su obuhvaćene sve najvažnije teme od značaja za poslovanje i dalje usmeravanje najmnogoljudnije zemlje sveta, čiji dalji uspešan razvoj doprinosi napretku zemlje, ali i čovečanstva u celini. Važno je naglasiti da je na otvaranju Svekineskog narodnog kongresa bio i predsednik Si Đinping, koji je ujedno i generalni sekretar Komunističke partije Kine i predsednik Vojne komisije.

Prema izveštajima agencija, premijer Li Kećijang je detaljno obrazložio stanje, aktivnosti i mere koje se preduzimaju da bi privreda Kine bila sve uspešnija. Ciljevi su već zacrtani u 14. petogodišnjem planu koji je Svekineski kongres usvojio prošle godine, a kineska vlada neprestanim angažmanom i pažnjom čini sve da omogući nesmetan privredni razvoj na čitavoj teritoriji zemlje.

Od posebnog je značaja obezbeđenje zaposlenosti novopridošlih i stasalih mladih kadrova. To sto godišnje čini Kina, zasigurno je da se nijedna druga zemlja u svetu ne može ni primaći ispunjenju ovog verovatno najbitnijeg zahteva. Naime, otvaranje višemilionskih radnih mesta za pridošle nove stručnjake predstavlja podvig po sebi. A, to kineska vlada čini uredno, decenijama i godinama, kao da se radi o nečemu što se podrazumeva. Nesumnjivo je da ovo dostignuće jeste jedno od najcenjenijih, jer je poznato koliko je složeno i zahtevno neprestano otvarati radna mesta i da, pri tome, privreda ima stalni i osmisljeni razvoj i uspon. Ako se ima u vidu i činjenica da je Kina protekle godine eliminisala siromaštvo u najmnogoljudnijoj ljudskoj zajednici na svetu, jasno je o čemu se radi. Takođe, sve to se odvija u uslovima veoma kontrolisane inflacije, vrlo niske stope nezaposlenosti, a sve sa ciljem da ovogodišnji bruto nacionalni proizvod bude na očekivanih 5,5 % rasta. Impresivno, zar ne? Zaslužuje pohvalu i čestitke. Posebno zato što je poznato da govorimo o vremenu u kome još uvek vreba pandemija korona virusa.

Premijer Li je pandemiji posvetio dobar deo svog izveštaja, što je i razumljivo imajući u vidu užasna dvogodišnja iskustva širom čovečanstva. Niko i ne zna tačan broj osim podatka da su u pitanju milionske žrtve ove svetske posasti. Izvešno je, međutim, da se Kina uzorno borila sa epidemijom virusa i da je striktnim merama, koje je upravo vlada sprovodila, svela potencijalnu opasnost na minimum. Zbog toga je i ovom pitanju u izveštaju kineskog predsednika vlade posvećen dobar deo izlaganja. Istaknuto je da se uvedene restrikcije moraju poštovati kako bi se predupredilo novo širenje virusa Covid 19, kako iz uvoza, tako i lokalno. Zanimljivo je da je premijer naročito isticao potrebu da se mere prevencije bolesti i kontrole epidemije disciplinovano i naročito uvažavaju i sprovode u lučkim gradovima (trgovina sa međunarodnim elementima ima danas i svoju rizičnu stranu!). Bitno je i to da je u izveštaju podvučeno da je nužno predano i postojano dalje medicinsko i drugo istraživanje bolesti, razvoj vakcina i potrebnih lekova.

Posebno je interesantno da je kineski premijer dao značaj daljoj upotrebi stranog kapitala. Poznato je da mnoge inostrane kompanije, uglavnom sa Zapada (ali sve više i zemlje Azije i Pacifika) razvijaju svoje poslovanje na najvećem svetskom tržištu, što je potpuno razumljivo. Biće nastavljeno sa prilivom inostranih ulaganja u raznim oblastima privrede. To smatramo izuzetno značajnim, posebno u današnje vreme.

U izveštaju premijera bilo je dosta reči o Hong Kongu i Makau. Mudro je to što Kina poštuje ono što je originalno njeno: “jedna zemlja - dva sistema”! Obe teritorije će i dalje doprinositi uvećavanju kvaliteta života i vrednosti čitave Kine. Izgradnja luke slobodne trgovine na ostrvu Hajnan treba, u tom smislu, da uvećava kineski privredni potencijal i da dalje razvija osnovno usmerenje Kine: saradnja sa svetom, bez ideoloških zloupotreba i sa dobrim namerama, na osnovama ravnopravnosti.

U navedenom leži odgovor na sve današnje teškoće, nedoumice i nepotrebna stradanja.

U izveštaju premijera je naveden i Tajvan, kao i upozorenje da stranog mešanja ne treba da bude, ali vidljivo je bilo da se ovom veoma važnom pitanju dao manji prostor. Verovatno da se ne bi stvorio pogrešan utisak o prevelikom davanju značaja sve češćim američkim pokušajima da utiču na politiku Tajpeja.

Često se u stranoj štampi pominje Sindjang, kao kineska provincija u kojoj se stalno krše ljudska prava. Bez želje da podrobnije objašnjavamo neosnovanost i zlonamernost ovih optužbi, dovoljno je napomenuti da se stanovništvo lokalnih Ujgura uvećalo i višestruko umnožilo u poslednjih nekoliko decenija! Dovoljno o tome.

Smatramo da je kineska odlučnost da bude u svakom smislu otvorena prema svetu, u stvari, najbitnija karakteristika koja obeležava i savremenost. Interesantno je da u agencijskim vestima u izveštaju kineskog predsednika vlade nema reči o sukobu Ruske Federacije sa Ukrajinom. Reklo bi se da je i ovo mudro.