Srbija na pragu demografske starosti

2021-12-06 11:16:18
Share:

Srbija je na pragu demografske starosti, a natalitet je najmanji u poslednjih 10 godina, navodi se u najnovijem Zdravstveno-statističkom godišnjaku za prethodnu godinu koji je objavio Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Demograf Goran Penev izjavio je da demografska slika savremene Srbije može da se oceni kao nepovoljna.

"Pre svega, to se ogleda kroz smanjenje stanovništva, kroz negativni prirodni priraštaj, kroz negativni migracioni saldo, kroz intenzivno starenje stanovništva. Problem je još veći ako se zna da su to sve dugoročni procesi - stanovništvo Srbije se smanjuje od početka 21. veka, dve decenije. Negativan prirodni priraštaj je u našoj zemlji prisutan već tri decenije - od 1992. godine u kontinuitetu, svake godine je veći broj umrlih nego živorodjenih."

Ono što posebno zabrinjava je što je stanovništvo u Srbiji na pragu demografske starosti.

Demograf Penev rekao je da prosečna starost stanovništva iznosi oko 44 godine, a oko petina stanovništva starija je od 65 godina, što Srbiju svrstava u deset zemalja Evrope sa demografski najstarijim stanovništvom.

"Ono što je problem sa Srbijom, izraženiji problem u Srbiji, to je da je nagativan prirodni priraštaj praćen i negativnim migracionim saldom, za razliku od najrazvijenijih evropskih zemalja koje takodje imaju negativan prirodni priraštaj, kao što su na primer Nemačka, Italija, Španija, ali koje imaju pozitivan migracioni saldo", rekao je Penev.

Govoreći o fertilitetu, Penev je istakao da Srbija sa prosekom od 1,5 deteta po ženi ne odstupa puno od evropskog proseka, ali da je ovaj nizak stepen živorodjenja prisutan već skoro 70 godina.

"Do 2051. godine - znači kroz 30 godina, Srbija bi mogla da ima od 5,3 do 6,2 miliona stanovnika. Sada stanovništvo Srbije broji 6,8 miliona, ispod sedam miliona, to znači da bi bilo smanjenje od 15 do 30 odsto ukupnog stanovništva, s tim što sa sadašnjeg aspekta ta niža varijanta - 5,3 miliona stanovnika čini mnogo verovatnijom", istakao e Penev.

Podaci ‘Batuta’ pokazuju da je u Srbiji u 2020. godini registrovano 14.933 više smrtnih slučajeva u odnosu na prosek u period od 2016 do 2019. godine, što predstavlja višak smrtnosti od 14,7 odsto, a kao najčešći uzroci smrtni navedeni su bolesti sistema krvotoka, tumori i COVID-19.