Sajam uvoza daje pozitivan signal usred ekonomskog usporavanja izazvanog pandemijom kovida-19

2021-11-10 14:12:41  | CRI
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Iako ove godine obeležava tek četiri godine postojanja, Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE) već ima epitet jednog od najznačajnijih globalnih događaja. Pouzdana potvrda tog epiteta je činjenica da na ovogodišnjem Sajmu, koji traje od 5-10 novembra, učestvuje čak 3000 preduzeća iz 127 zemalja i regiona.

Na otvaranju Sajma, prilikom svog video obraćanja, predsednik Si je posebno istakao da je posebna vrednost šangajskog sajma u tome što se sve dogovoreno i ostvari, što svaka izrečena reč bude realizovana u praksi. Sve ono što je najavio prilikom otvaranja prethodnog, trećeg, Sajma, Kina je i ostvarila: uvedena je negativna lista za prekograničnu trgovinu uslugama u luci za slobodnu trgovinu Hainan; sprovedene reforme i inovacije za pilot zone slobodne trgovine ostvaruju stabilan napredak; pristup stranim investicijama nastavlja da se širi; poslovno okruženje nastavlja da se poboljšava; zaključeni su pregovori o Sveobuhvatnom sporazumu Kine i EU o ulaganjima i Kina je među prvima koja je završila domaću ratifikaciju Regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva. Mimo toga, Kina je uspela da minimizira uticaj kovida-19 što je dovelo do rasta u spoljnoj trgovini. Kao jedina velika privreda koja je prošle godine zabeležila pozitivan rast trgovine, Kina je dala važan doprinos održavanju stabilnih globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja i podsticanju oporavka svetske privrede.

Ovogodišnji Sajam pruža mogućnost za dalje prevazilaženje aktuelne situacije sklapanjem dogovora o saradnji koja će unaprediti međusobne odnose podjednako i na bilateralnim i na multilateralnim osnovama. Dogovori ovog tipa važni su i sa aspekta očuvanja međunarodnog poretka i suprotstavljanja tendencijama zagovornika unilateralizma i protekcionizma.

Učešće na ovakvim godišnjim međunarodnim skupovima, kao što je CIIE u Šangaju, jedan je od najviših prioriteta svih zemalja koje su zainteresovane da promovišu svoje privrede, a posebno su važni sa stanovišta malih zemalja poput Srbije. Zbog činjenice da je Sajam sredstvo koje jača ekonomsku saradnju i promoviše globalnu trgovinu i svetski ekonomski rast, kao i više nego pozitivan znak usred ekonomskog usporavanja izazvanog pandemijom kovida-19, za Srbiju predstavljanje na ovom sajmu ima dvostruki značaj. Kao prvo, to je izvozna šansa za unapređivanje trgovine sa Kinom i, kao drugo, to je mogućnost da učestvuje u globalnom oporavku nakon pandemije.

Svojim učešćem na šangajskom sajmu Srbija će promovisati bilateralnu trgovinu između Srbije i Kine i doprineti povećanju svojih izvoznih potencijala. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz Srbije u Kinu od januara do avgusta ove godine povećan je više od 2,5 puta u odnosu na isti period 2020. godine. Istovremeno, uvoz iz Kine je povećan za 39 odsto. Nema sumnje da će ove brojke do Sajma uvoza 2022 i dalje rasti.