Crnogorski stručnjak međunarodnih odnosa: Nemjerljiv je doprinos Kine UN-u

2021-10-27 11:46:20  | CRI
Share:

Crnogorski stručnjak međunarodnih odnosa, Ivan Ivanović smatra da je doprinos Kine u UN nemjerljiv i da njen ogroman uticaj u svetu i izuzetna ekonomska razvijenost, u mnogome doprinose sprovođenju načela i odredaba na kojima počiva cela organizacija UN.

Kina je, kako kaže, jedan od najvećih investitora u zemljama, takozvanog Trećeg sveta, čime doprinosi i pobošljanju života u tim državama, što opet doprinosi miru i stabilnosti, pa je prema tome Kina jedan od stubova u odbrani principa Povelje UN-a.

Crnogorski ekspert za međunarodne odnose smatra da upravo pomenutim ulaganjima u nerazvijene delove sveta, ali i opredeljenjem za što doslednije sprovođenje politike održivog razvoja, Kina postavlja standarde realizovanja ciljeva održivog razvoja i vraćanja takve politike na pravi put.

„Kada govorimo o održivom razvoju moramo napomenuti da se on sastoji od tri stuba, a to su ekonomski rast, socijalni napredak i zaštita životne sredine. To praktično i sadrži pomenuta Agenda 2030. Tu se prije svega radi o nekih 17 ciljeve, gdje je Kina zemlja koja se zalaže, i svojim doprinosom u samim UN se bori za one ciljeve koji su prvi na toj listi, i kroz pitanje održivog razvoja Kina svakako je pokazala da će imati presudan uticaj u svijetu“ , kaže Ivan Ivanović.