Sastanak nesvrstanih ističe multilateralizam i međunarodnu solidarnost

2021-10-13 15:58:56  | CRI
Share:

Globalni multilateralni napori, međunarodna saradnja i solidarnost od vitalnog su značaja za rešavanje gorućih problema savremenog sveta, uključujući pandemiju COVID-19 i političke tenzije, navodi se u saopštenju nakon sastanka na visokom nivou Pokreta nesvrstanih (NAM) u Beogradu.

Izjavu je za oko 500 delegata iz preko 100 zemalja članica i posmatrača NAM-a, zajedno sa devet međunarodnih organizacija, pročitao Jeihun Bairamov, ministar spoljnih poslova Azerbejdžana, čija zemlja trenutno predsedava pokretom.

„Analizirajući međunarodnu situaciju, rastuću političku napetost i krizu, praćenu nepoštovanjem međunarodnog prava, kontinuirani porast diskriminacije, rasizma i ksenofobije, tekuću pandemiju COVID-19 i njen negativan uticaj na društveno-ekonomske uslove u svim zemljama, klimatske promene i druga pitanja od globalnog interesa, delegacije učesnice su naglasile važnost mobilizacije globalnih napora u sferi multilateralizma, međunarodne saradnje i solidarnosti ", rekao je Bairamov.

Prema saopštenju, NAM je takođe osudio čuvanje zaliha vakcina bogatih zemalja i pozvao na pravičnu distribuciju širom sveta. „Delegacije koje su učestvovale pozvale su sve države i druge zainteresovane strane da uklone neopravdane prepreke koje ograničavaju izvoz vakcina protiv COVID-19 i da spreče spekulacije i gomilanje zaliha“, rekao je Bairamov.

Štaviše, NAM je podržao međunarodno pravo i protiv je jednostrane prinude.

Dvodnevni komemorativni sastanak na visokom nivou posvećen 60. godišnjici postojanja NAM-a zajedno su organizovali Srbija i Azerbejdžan na Beogradskom sajmu.

NAM, koji danas uključuje 120 država članica i 18 država posmatrača, osnovan je u Beogradu 1961. godine.

Pripremio: Stevan Bulat