Zemlje Centralne i Istočne Evrope pozitivno ocenjuju mehanizam saradnje Kine i zemalja CIE

2021-06-08 19:08:15  | CRI
Share:

Na šestom sastanku Zajedničke privredne komore Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope koji je održan 8. juna u gradu Ningbou, predstavnici vladinih odeljenja, poslovnih udruženja i preduzeća iz Poljske, Mađarske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja CIE fokusirali su se na industrijsku saradnju i saradnju sa malim i srednjim preduzećima. Predstavnici smatraju da je mehanizam saradnje Kine i zemalja CIE važan kanal za saradnju između Kine i zemalja CIE. Važan je i sa stanovišta izgradnje više platformi i mogućnosti za preduzeća da se povežu i komuniciraju.

Predsednik Privredne komore za spoljnu trgovinu Bosne i Hercegovine Ahmed Argerić je istakao da kao jedan od osnivača Zajedničke privredne komore Kine i zemalja CIE, Privredna komora za spoljnu trgovinu BiH-a će, kao i uvek, aktivno podržavati izgradnju mehanizma Zajedničke trgovinske komore Kine i zemalja CIE i zalagati se za globalnu saradnju.

Zajednička privredna komora Kine i zemalja CIE važan je deo ovog mehanizma saradnje. Njen rad će biti usredsređen na ekonomsku i trgovinsku saradnju Kine i zemalja CIE.

Pripremio: Luo Ći