Projekat Heritidz Hubs o kulturnom nasleđu za decu od 10 do 16 godina

2021-06-07 15:49:25
Share:

Šta sve može biti kulturno nasledje? Da li je kulturno nasledje usko vezano za tradiciju? Svim tim pitanjima bavili su se učesnici Heritidž habsa (Heritage hubs), medjunarodnog projekta koji je Centar za urbani razvoj iz Srbije realizovao sa nekoliko drugih zemalja i organizacija.

Koordinatorka projekta iz Centra za urbani razvoj Aleksandra Nikolić objašnjava da su u projektu učestvovala deca školskog uzrasta od 10 do 16 godina.

"Naša inicijalna ideja je bila da uvedemo te mlade ljude u procese kulturnog nasledja, s jedne strane, a sa druge strane, svoju ulogu smo videli u razvoju metodologije za korišćenje kulturnog nasledja u obrazovanju i za obrazovanje o kulturnom nasledju".

U prvoj fazi deca iz tri škole iz Srbije su razmenjivala izabrano kulturno nasledje sa decom iz druge dve zemlje preko digitalne platforme, a u drugoj fazi deca su imala prilike da istraže i upoznaju kulturno nasledje drugih zemalja u direktnom kontaktu.

"I ono što je posebna vrednost projekta, a što nismo predvideli, jeste upravo intergeneracijsko i unutargeneracijsko učenje izmedju učesnika projekta", rekla je Nikolić.

Aleksandra smatra da je prisustvo kulturnog nasledja u formalnom obrazovanju minimalno i da je motivacija upravo bila uvodjenje kulturnog nasledja kao resursa u nastavi.

"Deca kod nas imaju predstavu o kulturnom nasledju kao o nečemu starom, kao o nečemu što je usko vezano za tradiciju. Ovaj projekat je bio prilika da prošire shvatanje kulturnog nasledja tako što su došli u kontakt sa decom koja su iz nekih drugih zemalja i imaju drugačije shvatanje. Na primer, deca iz Finske su izabrala sport kao svoju izabranu tradiciju, odnosno kulturno nasledje", objasnila je Nikolić.

Iako je projekat završen, nastavlja se razvoj metodologije u okviru Heritidž habsa s obzirom na to da je izradjen priručnik o korišćenju kulturnog nasledja u obrazovanju. U planu je priprema i priručnika za nastavnike.