U Srbiji porez 75 odsto na imovinu veću od prihoda

2021-05-11 16:49:40
Share:

Na udaru novog Zakona o poreklu imovine i posebnom porezu su svi gradjani u Srbiji koji su u roku od tri godine stekli imovinu koja je za 150.000 evra veća od njihovih prihoda.

Imovina stečena na ovakav način biće oporezovana po posebnoj stopi od 75 odsto na utvrdjen osnovicu.

Poreska uprava uzima u obzir vrednost celokupne imovine fizičkog lica, a naročito nepokretnih stvari (stan, kuća, poslovna zgrada i prostorije, garaža, zemljište), finansijskih instrumenta, udela u preduzeću, motornih vozila, plovnih objekata i vazduhoplova, štednih uloga i gotovog novaca i drugih imovinskih prava.

Prema zakonu, proveri podležu i ljudi koji nose satove od više desetina hiljada evra i hvale se njima na društvenim mrežama, jer će inspektori ubuduće "češljati" i društvene mreže. O tom zakonu govori predstavnik nevladine organizacije Transparentnost Srbija Zlatko Minić.

"Zakon može imati antikorupcijske efekte, ako se prilikom istraživanja kako se nekome uvećala imovina dodje do sumnje da je to bilo kroz neko korupcijsko delo, što se daje tužilaštvu na dalje postupanje. Krajnji domet ovog Zakona je da se na pribavljenu imovinu, ako se sumnja da je to bila korupcija, naplati porez od 75 odsto".

Ko će biti proveravan biće utvrdjeno godišnjim smernicama koje donosi direktor Poreske uprave, koje nisu javne, ali postupak se može pokrenuti i po prijavi gradjana ili neke institucije.

Ako je u krivičnom postupku utvrdjena imovinska korist na koju je plaćen porez i ta dažnina se računa u imovinsku korist.

Službenici Poreske uprave koji se bave proverom porekla imovine pre početka rada moraju prijaviti svoju imovinu.

"Verujem da će zakon biti pod budnim okom javnosti, civilnog sektora i EU. Važno je pratiti ko je na listi tih koji se kontrolišu, kao i da li će se izroditi korist za sprečavanje korupcije", kaže Minić.