Ekonomski ekspert BiH: Kina motor svjetskog ekonomskog oporavka nakon pandemije koronavirusa

2021-03-17 12:23:13
Share:

Ekonomski ekspert i univerzitetski profesor iz BiH Anto Domazet smatra da će Kina biti svojevrsni motor svjetskog ekonomskog oporavka, nakon pandemije korona virusa.

Domazet podsjeća da je Kina jedna od rijetkih zemalja koje su privredni rast ostvarile i u protekloj godini, koju je obilježila panedmija.

„Kina je, nakon pada u prvom kvartalu 2020. godine, uspjela da, paralelno s djelovanjem na obuzdavanju korona virusa, osigura uvjete za ekonomski rast. Tako da je rast, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MM), bio 2,3 posto, dok je u čitavom svijetu zabilježen pad bruto domaćeg prozivoda u agregatnom izrazu od 3,5 posto“, kazao je Domazet.

Pozivajući se na procjene MMF-a, Domazet je kazao da će Kina u 2021. godini imati rast od 8,2 posto, dok će u 2022. on iznositi oko 5,5 posto.

„To sve pokazuje da će, sa svojom ekonomskom ulogom u međunarodnoj trgovini, Kina poticati oporavak i Evrope i Azije, te drugih dijelova svijeta“, kazao je Domazet.

Ocijenio je da je Kina, također, ostvarila zapažene rezultate usvajanjem petogodišnjih programa, a osobito kada je riječ o borbi protiv ekstremnog siromaštva.

„Prvi od koraka u eliminaciji sitomaštva bila je registracija ekstremnog siromaštva. To je nešto što bi sve zemlje u svijetu, a tu govorim i o BiH, mogle uzeti kao jedno korisno iskustvo. Naime, teško je govoriti o siromaštvu, a da nemate točno registrirano siromaštvo po osnovi, ne samo jednog indikatora kao što je dohodak, nego i imovine, članova obitelji, radne snage, potencijala za ekonomski razvoj i samog okruženja. To su rezultati koji su svakako veliki, tako da se sada u narednom, 14. Petogodišnjem planu, Kina posvećuje razvoju koji bi trebao da dovede do toga da se u toj zemlji osigura umjereni prosperitet“, naglasio je Domazet.

Kako je kazao, 14. petogodišnji program donosi niz zadataka i orijentacija u vezi s razvojem tehnološke sposobnosti Kine, koja postaje sve kokurentnija na globalnom tržištu.

„Zato kompetentne organizacije u svijetu, kao što su 'Bloomberg', predviđaju da će Kina dostići SAD već koncem ovog desetljeća, a ne u četvrtom desetljeću kako je to bilo planirano“, dodao je.

Kao zemlja u tehnološkoj ekspanziji, Kina je, kako tvrdi, očekivano zaintetresirana za zaštitu multilateralnog trgovinskog sistema.

„Zemlja koja ima da ponudi globalnom tržištu mnoštvo noviteta, na specifičnim uvjetima ponude, svakako je zainteresirana za multilateralizam u međunarodnoj trgovini. Nadam se da će prijetnje multilateralizmu, nakon smjena u SAD-u, postati manje i da će to ponovo postati dominantan oblik reguliranja međunarodne trgovine“.

Jedna od tih koraka već se, kako je reako, bilježi u sporazumu o investicijama između Evropske unije (EU) i Kine.

„To je veoma značajno područje, imajući u vidu i da je tok direktnih investicija između EU i Kine izuzetno značajan za razvoj ukupne globalne ekonomije. Slijedom toga svakako bi trebalo raditi i u drugim bitnim oblastima reguliranja svjetske trgovine“, nalasio je Domazet.

Po njegovim riječima, Kina u međunarodnoj razmjeni ima suficit, te će i u budućnosti jačati svoju konkurentsku moć.