Voda u usmenim lirskim pesmama

2021-03-15 09:17:50
Share:

Voda, kao izvor života, kao granica izmedju ljudskog I neljudskog, ali i kao element drugog sveta, sve su to njena značenja kojima se Ana Vukmanović bavi u knjizi “U traganju za izvir-vodom”.

Ana proučava načine na koje se voda prikazuje u usmenim lirskim pesmama, na koji način su o njoj pevali devojke i momci u davna vremena.

"Ono što je meni bilo zanimljivo u ovoj temi je to što se voda prikazuje na različite načine i pokazuje nam koliko je ona važna za čoveka, i kao izvor života i u simboličkom smislu. U tom smislu, voda se na različite načine prikazuje u jeziku, kroz različite formule, odnosno one učestale izraze koje srećemo u usmenoj književnosti uopšte, pa zatim možemo pratiti njene veze sa mitom i obredom", kaže Vukmanović.

Voda se nalazi i na početku sveta, i u magijskim pesmama za kišu, u predstavama plodnosti i erotskoj simbolici, kao ženski ili muški princip.

"Najdominantnije značenje vode u usmenim lirskim pesmama jeste značenje granice, ne samo u smislu granice izmedju svetova, izmedju sveta živih i sveta mrtvih, već više od toga, izmedju različitih ljudskih svetova. To značenje aktualizuje se pre svega u svadbenim pesmama i pesmama koje na svadbu referišu."

Voda se pojavljuje i kao element drugog sveta koji je ili svet mrtvih pod vodom, preko vode ili je u njemu voda, ili je pak bezvodan.

"E ta oprečna značenja specifična su za voda. Ona je u tradicijskoj kulturi, pa kad razmislimo i u našem svetu danas, i razorna i plodonosna, i želimo je i bojimo je se, ona je vezana i za život i za smrt, i za ženski i za muški princip, i u tom smislu, ona je pre svega ambivalentna", objašnjava Vukmanović.