Napredak NR Kine u ostvarivanju ljudskih prava

2021-03-04 16:18:10
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, načelnica Centra za studije „Pojasa i puta“, Institut za međunarodnu politiku i privredu

Od osnivanja Narodne Republike Kine, životne prilike su se u mnogome promenile, ali prostora za njihovo unapređenje uvek ima i iz tog razloga ono predstavlja centralno pitanje kome je kinesko rukovodstvo duboko posvećeno.

Polazeći od prava na život, kao osnovnog ljudskog prava, NR Kina se usredsređuje na poboljšanje životnog standarda koji predstavlja preduslov za dostojanstven život svakog pojedinca. Razvojni koncept koji se realizuje u Kini ima svoj kontinuitet i vodi ka ostvarenju cilja postizanja prosperitetnog društva u kome svaki pojedinac ima pravo na obrazovanje, stalan posao, zdravstvenu i penzionu zaštitu.

Kineska vlada je prvi plan za unapređenje ljudskih prava donela 2009. godine, a rok za njegovu realizaciju je bio godinu dana. Naredne, 2012. godine, vlada je predstavila novi četvorogodišnji plan koji je imao za je cilj jačanje demokratije, vladavine prava, poboljšanje uslova života i zaštitu ljudskih prava uopšte. Poseban akcenat je stavljen na, usled klimatsko-geografskih karakteristika, nedovoljno razvijene oblasti zemlje u kojima su uslovi za život bili teži nego u urbanim sredinama. Zahvaljujući stalnim ulaganjima u nova istraživanja i razvoj tehnoloških kapaciteta, NR Kina je i u ovim oblastima uspela da ostvari, u svetskim okvirima posmatrano, rezultate bez presedana i da poboljša uslove za život ne samo gradskog, već i ruralnog stanovništva.

Sveobuhvatni planovi i poštovanje zadatih rokova u realizaciji infrastrukturnih projekata, uključujući izgradnju vodosnabdevanja i poštovanje ekoloških standarda, doveli su do izuzetnih rezultata i omogućili stanovništvu potpunije ostvarenje osnovnih prava.

Cilj koji je kineska vlada sebi postavila 2012. godine na 18. Nacionalnom kongresu KP Kine bio je završetak izgradnje umereno prosperitetnog društva i iskorenjivanje apsolutnog siromaštva. A održavanje 19. Nacionalnog kongresa KP Kine 2017. predstavlja i trenutak u kom je “socijalizam sa kineskim karakteristikama” zakoračio u novu eru. Po rečima, te godine izabranog Generalnog sekretara KP Kine i predsednika NR Kine, Si Đinpinga, novo doba će odgovoriti na potrebe ljudi da žive bolje ne samo u pogledu materijalnih i kulturnih potreba, već da će biti zadovoljeni i “njihovi zahtevi za demokratijom, vladavinom zakona, pravičnošću i pravdom, sigurnošću i zdravijim okruženjem”.

Uprkos izazovima koje se sa sobom nose međunarodni odnosi i koji su, manje ili više, uobičajeni i očekivani, kao i uprkos najnovijem izazovu koji je donela sa sobom pandemija korona virusa, NR Kina je ispunila svoj primarni zadatak i unapredila ljudska prava izgradnjom umereno prosperitetnog društva i iskorenjivanjem apsolutnog siromaštva.

Rezultati koje je Kina postigla su imali odjeka u svetu, ali i na, pre nekoliko dana održanom, 46. zasedanju Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija kada su zemlje članice, ocenivši visoko postignute rezultate kineskog rukovodstva, pozvale sve zemlje sveta da sarađuju u oblasti smanjenja siromaštva.