Srbija počela pregovore sa MMF-om o novom aranžmanu

2021-02-01 16:38:34  | CRI
Share:

Srbija je počela pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o novom aranžmanu koji verovatno neće biti finansijski već savetodavni.

Takav je bio i prethodni aranžman Srbije i MMF-a „Instrument za koordinaciju politika“, popularan kao „čuvarkuća“ , koji je trajao dve i po godine i okončan je početkom januara.

Novi program će, po rečima ministra finansija Siniše Malog precizirati nastavak sprovođenja strukturnih reformi, poput reforme plata u javnom sektoru, reforme javnih preduzeća, fiskalnih pravila i reforme tržišta kapitala.

Srbija je tokom prethodnog aranžamana sa MMF-om uvela “švajcarsku formulu“ za obračun rasta penzija, odnosno u skladu sa rastom inflacije i bruto-domaćeg proizvoda, formirana je Кomisija za sprovođenje kapitalnih investicija i usvojena Uredba o upravljanju kapitalnim projektima.

U dogovoru sa MMF-om su razdvojene osnovne i sporedne delatnosti u okviru Poreske uprave, smanjen je broj organizacionih jedinica u toj upravi tako da ona efikasnije posluje, uspostavljena je jedinica u okviru Ministarstva finansija koja se bavi fiskalnim rizicima, prodat je prvi paket problematičnih potraživanja banaka u stečaju i objavljen poziv za prodaju drugog i poslednjeg paketa.

Srbiji je potreban novi aranžman sa MMF-om kaže je Goran Radosavljević, profesor FAFA fakulteta u Beogradu

"U ovom trenutku Srbija nema nikakve makroekonomske nestabilnosti u smislu platnog bilansa, u smislu problema sa deviznim kursom i sličnih stvari zbog kojih bi tražila i sredstva od MMF-a. Tako da u ovom trenutku bi verovatno najprikladniji bio stend baj aranžman ili aranžman iz predrostrožnosti, koji bi faktički obezbedio da Srbija uz pomoć MMF-a održi stabilnu makroekonomsku situaciju, održi deficit na ciljanom nivou i održi neki planirani nivo rasta, što bi sve dovelo da Srbija kroz ovu krizu prodje lakše nego što se to u ovom trenutku očekuje. Svakako, Srbija će morati da se zadužuje u 2021 godini, da isplati budžetski deficit. Ukoliko imamo MMF sa naše strane i ukoliko imamo njihove pozitivne izveštaje, ta zaduživanja će verovatno biti jednostavnija i jeftinija", smatra Radosavljević.

Očekuje se da će pregovori o sadržaju novog aranžamana trajati dva do tri meseca, kako bi on mogao da se primeni sredinom ove godine.