Ključni zadaci u daljem razvoju ekonomije u NR Kini u 2021. godini

2020-12-29 10:38:18  | CRI
Share:

Narodna republika Kina je svojom hiljadugodišnjom tradicijom pokazala da je mudrost i veština upravljanja državom osnova stabilnosti i ekonomskog razvoja.

Promene koje se dešavaju u kineskom društvu se značajno ubrzavaju u poslednjih nekoliko desetljeća.

Godišnji kongresi Komunističke partije u navedenom period su se fokusirali manje na politička pitanja i politike a više na definisanje pravaca ekonomskog i socijalnog razvoja.

Za većinu stanovnika Evrope i Balkana privreda NR Kine je bila vezana za pojam jeftine robe, nižeg kvaliteta ali jako prihvatljivih cena. U svom privrednom razvoju NR Kina je prošla brze transformacije od niske tehničke opremljenosti rada do modernog društva. Izdvajanja za istraživanja i razvoj se značajno uvećavaju, te se podiže kvalitet obrazovanja i usavršavanja tehnike ali i znanja radne snage.

Od zemlje koja je bila poznata po sposobnosti da svaki proizvod uspešno “snimi i kopira” u cilju skraćenja perioda razvoja i uvođenja novog proizvoda u proizvodnju, danas su kineske vodeće svetske kompanije lideri u IT tehnici kao što je Huavei, koga se “boje” i veliki američki industrijski IT divovi.

O navedenom ekonomskom razvoju su napisane mnoge knjige i studije, sa mnogo izuzetnih primera koji bi bili interesantni za naše čitaoce, ali zbog fokusa na ekonomsku politiku NR Kine za 2021. moramo se zadržati samo na ovim uvodnim napomenama.

NR Kina jer je stavila u prvi plan pristup ekonomskom razvoju i privredi i to je u stalnom interesu državnih struktura.

Centralna ekonomska radna konferencija održana od 16-18. decembra je donela osam ključnih zadataka na koje će biti usmerena pažnja u narednih godinu dana, te se to može smatrati ekonomskom politikom za 2021.

Prvi zadatak za 2021 godinu je jačanje nacionalne strateške naučne i tehnološke moći. Jednostavan ali i zahtevan zadatak na kome se moraju angažovati svi potencijali i resursi zbog kompleksnosti i interdisciplinarnosti ovog cilja.

Potrebno je izgraditi nezavisnije i kontrolisanije industrijske lance snabdevanja. Ako je to moguće ostvariće se veća nezavisnosti u proizvodnji. Jer ako imamo u bilo kom finalnom proizvodu nedostatak ili prekomernu proizvodnju samo jedne komponente – imaćemo zastoj ili nepotrebne zalihe. Kada to posmatramo sa nivoa cele države, to bi mogli biti veliki problem ako se o njima na vreme ne vodi računa.

Proizvodnja u NR Kini koja je orjentisana na celi svet kao tržište mora se usmeriti i na domaćeg kupca. A da bi domaći kupac mogao kupiti nove proizvode koji se razvijaju za „svetskog“ kupca, moraju se stvarati preduslovi da i domaći kupac ima prihod sa kojim taj proizvod može kupiti.

Promovisanjem sveobuhvatnih reformi i otvaranja svi nivoi vlasti pokazuju i rade na ukazivanju da su načini rada u NR Kini satkani od promena koje vode reformama prethodno definisanog „socijalističkog“ modela života i rada u Kini. Kada ste jedna od namnogoljudnijih država u svetu, briga o ishrani stanovništva je uslov bez koga nema napretka.

Zadatak kineske vlade je i poboljšanje antimonopolskih propisa.

To je veoma važno kako bi se sačuvala konkurentnost i sposobnost razvoja na svim nivoima.

Rešavanje stambenog problema u velikim gradovima, nametnulo se kao posledica ubzane industrijalizacije koja zahteva kvalifikovanu radnu snagu, ali i pomoćnu radnu snagu koja migrira iz ruralnih sredina. Tu je uočen problem nedostatka stambenog prostora.

Istovremeno, potrebno je postići cilj smanjenja emisije ugljen-dioksida. Ovaj zadatak je u sklopu svetskog problema produkcije ugljen-dioksida do koga dolazi sagorevanjem fosilnih goriva. Kina uz to daje i svoj aktivni doprinos svetskom sporazumu o klimi iz Pariza. To sve neće biti lako, jer ubrzan industrijski razvoj stvara dodatne emisije ugljen-dioksida a privredni razvoj je stalno u fokusu svih institucija NR Kine.

Sagledavajući navedeno, može se reći da je malo zemalja koje danas imaju politiku definisanja godišnjih ciljeva razvoja i to na tako jasan način, jer usvajanjem navedenih zadataka svako ko živi i radi u NR Kini može dati svoj doprinos njihovom ostvarenju. Zbog toga NR Kina i ima tako velike stope rasta bruto domaćeg proizvoda (GDP).

Zoran Pavlović

BA-Banja Luka