Srbija lider u SDI na Zapadnom Balkanu

2020-12-16 09:57:32  | CRI
Share:

Srbija će i ove godine, uprkos pandemiji korona virusa, imati najveći udeo u ukupnim stranim direktnim investicijama u regionu Zapadnog Balkana, veći od 55 odsto. Izvesno je da će neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiji biti od 2,25 do 2,30 milijardi evra, što je niže u odnosu na prošlu i prethodne godine, ali je oko pet odsto BDP-a. To je dovoljno za pokrivanje deficita tekućeg platnog bilansa, kazao je direktor za naučnoistraživački razvoj Ekonomskog instituta u Beogradu Ivan Nikolić.

„Pad je povoljniji u našoj zemlji u odnosu na okruženje ili Evropu, jer prema detaljnoj analizi UN, samo za prvo polugodje ove godine na globalnom nivou pad SDI je iznosio je oko 50 odsto, a kako se verovatno od jeseni stvari dodatno komplikuju, očekivano je da pad bude još veći. Ako posmatramo Srbiju, mi ćemo ovu godinu zavržiti sa padom od oko 35 odsto u apsolutnom iznosu priliva SDI, što mnogo bolje nego okruženje”.

Podsetio je da je poslednjih pet godina priliv stranih direktnih investicija u Srbiji stabilan i da stranci pre svega ulažu u industriju, gradjevinarstvo i saobraćaj.

Investitori su kao razloge za ulaganje u Srbiju navodili njen geografski položaja, obrazovanu radnu snagu, infrastrukturu, povoljniji poslovni ambijent i finansijski podsticaj države. Medju zemljama koje sve više ulažu u Srbiju poslednjih godina nalazi se i Kina.

“Kada posmatramo ko je njaveći investitor u Srbiji po zemljama, to je EU, ali je interesantno da se Kina popela na oko 15 odsto SDI i posmatrano pojedinačno po zemljama, ona je zauzela sada čvrsto drugo mesto.

U Srbiji je do sad fokus bio na broju stvorenih radnih mesta, a sada je došlo veme da se razmišlja o kvalitetu tih radnih mesta i o povezanosti stranih investitora sa lokalnom privredom.