Novi Petogodišnji plan – temelj za nova dostignuća

2020-12-14 14:48:29  | CRI
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, načelnica Centra za studije „Pojasa i puta“, Institut za međunarodnu politiku i privredu

Četrnaesti Petogodišnji plan (2021-2025) nacionalnog, ekonomskog i društvenog razvoja, kao i dugoročni ciljevi za period do 2035. godine, koji su usaglašeni na Petom plenarnom zasedanju XIX Centralnog komiteta (CK) Komunističke partije Kine (KPK), održanom u Pekingu krajem oktobra, predstavljeni su javnosti 3. novembra 2020. godine.

Rad na ovim dokumentima je mobilisao ne samo članove Partije, već i čitav narod budući da su, u pripremnoj fazi koja je počela tokom aprila, svi bili pozvani da daju predloge. Da je interesovanje bilo veliko, govori i činjenica da je samo onlajn komentara bilo milion. S druge strane, a predsednik Si je to posebno istakao, 546 komentara i predloga je uključeno u finalne dokumente čime su potvrđene i unutarpartijska i narodna demokratija.

Petogodišnji plan i dugoročni ciljevi definisani su u skladu sa pet principa: građenje novog na temeljima dosadašnjih dostignuća, usklađivanje političkog i tržišnog, usklađivanje politike otvaranja sa oslanjanjem na sopstvene snage, usklađivanje razvoja i bezbednosti i usklađivanje strategije i taktike.

Novim planom Kina sebi stvara osnovu za dalji sveobuhvatni razvoj koji će se sve više temeljiti na primeni naučnih dostignuća. Okosnica plana ostaje nova razvojna filozofija čijim se ostvarenjem osigurava visok kvalitet razvoja za dobrobit svih. Primenom inovativnih rešenja će se, ne samo unaprediti razvoj industrije, već i doprineti modernizaciji industrijskih lanaca. U drugim granama, kao što je poljoprivreda, primena novih naučnih dostignuća će biti značajan činilac u uspostavljanju balansa između ruralnih i urbanih sredina, ali i različitih regiona. Ne treba posebno naglašavati da će se sve to odraziti na kvalitet života stanovništva koje će moći da unapređuje svoje znanje i veštine, ali i da provodi kvalitetnije slobodno vreme.

Nove tehnologije će omogućiti modernizaciju ekonomije na način koji će imati pozitivne efekte u odnosu na životnu sredinu. Očekuje se drastično smanjenje korišćenja energije fosilnih goriva čime će se postepeno smanjivati postojeća neravnoteža između čoveka i prirode. Budući da Kina prepoznaje opasnosti koje sa sobom donose klimatske promene, kao odgovorna država, ekološka politika je jedna od prioritetnih.

Naravno, za ekonomski razvoj zemlje, sem kretanja na domaćem tržištu, značajna su i ona na inostranim. U tom delu dolazi do izražaja neophodnost odnosa saradnje svih država kako bi se ne samo otklonile aktuelne nego i predupredile neke buduće pretnje. U tom smislu je zajednički zadatak svih, a ne samo Kine, da u uslovima fer konkurencije, doprinesu oživljavanju globalnih ekonomskih odnosa.

Predsednik Si je kao potpuno ostvariv ocenio cilj da se, do isteka Petogodišnjeg plana, Kina pridruži grupi zemalja sa visokim prihodima, kao i da do 2035. godine udvostruči prihod po glavi stanovnika. Budući da je zajednički prosperitet vodeća ideja kineske države i društva, upravo će se ovakvim planom razvoja on svim ljudima i približiti, a kinesko društvo dostići željeni xiaokang oblik.

S obzirom na značaj zaštite unutrašnjeg poretka i stabilnosti, podizanja spremnosti države da odgovori na eventualne elementarne nepogode i prirodne katastrofe, ali i eventualnog odvraćanja spoljašnjih pretnji, Petogodišnjim planom je predviđena i modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga.