Razvoj srpske privrede baziraće se na inovativnoj industriji

2020-12-09 16:14:34  | CRI
Share:

Savet stranih investitora (FIC), koji u Srbiji okuplja oko 120 kompanija sa više od 100.000 zaposlenih, čija su ulaganja veća od 36 milijardi evra, uputio je Vladi Srbije preopruke šta bi još trebalo da se uradi da uslovi poslovanja budu povoljniji.

Privrednici u tom udruženju smatraju da su najveći izazovi za makroekonomsku stabilnost u Srbiji recesija u EU i trgovinski rat, kao i rast budžetskog deficita i javnog duga.
Uz ocenu u tradicionalnoj „Beloj knjizi“ da Srbija ima umeren i stabilan napredak u poboljšanju poslovne klime, FIC je ukazao da država u pomoći privredi u vreme pandemije mora da bude oprezna da ne ugrozi fiskalni deficit i javni dug.
Savet stranih investitora ocenjuje da razvoj srpske ekonomije treba da se bazira na šest stubova - transport, energetika, telekomunikacije, digitalizacija i elektronsko poslovanje, nekretnine i izgradnja, radna snaga i ljudski kapital.
Energetski sektor zahteva brze promene zbog čega je predlaženo da regulacija cena električne energije bude napuštena, uz zaštitu osetljivih kupaca, što bi omogućilo nova ulaganja u modernizaciju i revitalizaciju proizvodnje uglja i električne energije.
Savet stranih investitora je predložio hitne promene u oblastima zaštite podataka o ličnosti, trgovine, centralne evidencije stvarnih vlasnika, hipoteci i javnim nabavkama.