Tragom rimskih gradova u Srbiji - Sirmium i Singidunum

2020-12-09 16:11:52  | CRI
Share:

Na području Srbije postoje ostaci više rimskih gradova. Uz pomoć antropologa Miodraga Simovića krenućemo tim putem, via militaris, glavnim koridorom koji je taj prostor povezivao sa Solunom na jugu i Konstantinopolisom na istoku.

Prvi značajniji grad na koji bismo naišli u današnjoj Srbiji jeste Sirmium, to je današnja Sremska Mitrovica. U pitanju je grad koji je bio rodno mesto brojnih rimskih careva, a u jednom trenutku je postao i prestonica cele rimske države.

"Ovaj grad nam uveliko oslikava i način na koji je propala rimska država, jer vidimo da je u jednom trenutku, tokom jedne generacije, došlo do propasti grada usled varvarskih napada. Onda vidimo povratak ljudi, ali to je sada potpuno drugačiji povratak, nešto što mnogo liči na moderne postapokaliptične filmove. Ljudi su se vratili praveći kolibe uz zidove starih kuća, ponekad čak i u samom hipodromu. Deo hipodroma je služio kao nekropola. Znači, vidimo jedan ozbiljan pad u načinu urbanog života u vremenu kada je generalno počela da propada i rimska država."

Kada se nastavi dalje tim via militarisom, nailazimo na Taurunum, grad koji se nalazio na području današnje beogradske opštine Zemun. U okviru njega je bilo važno sedište rečne flote, a i danas se mogu videti njegovi ostaci. Kada se nastavi dalje putem Singidunumskog mosta dolazi se do Singidunuma, današnjeg Beograda.

Oko Beogradske tvrdjave razvilo se urbano naselje, sa razvijenim sistemom vodovoda čiji su neki delovi i tuneli i danas u upotrebi.

"Ono što je specifično jeste da je Singidunum bio na samom području grada relativno malo naselje, ali je stvar u tome što je zahvatao ogromno područje i sto sve to bio ager Singidunensis."

Interesantno je da je u nekadašnjem Singidunumu rodjen i jedan od rimskih careva, u pitanju je imperator Jovian čija je zasluga što je zaustavio pagansku reformu i vratio rimsku državu na put hristijanizacije.

Via militaris se ne završava u Singidunumu, već nastavlja dalje put Viminacijuma, Felixa Romuliana i Naisusa na jugu današenje Srbije.