Posebna pravila za izvodjače velikih infrastrukturnih projekata

2020-11-19 15:16:35  | CRI
Share:

U Srbiji najveće infrastrukturne projekte izvode strane kompanije koje imaju ugovorene poslove u vrednosti od približno pet milijardi evra. Glavni izvođači radova su uglavnom izabrani iz zemalja koje kreditiraju te poslove i to na osnovu posebnih procedura za svaki pojedinačni slučaj, ili direktno na osnovu međudržavnih sporazuma i kreditnih aranžmana.

Po oceni Nemanje Nenadića, programskog direktora nevladine organizacije Transparentnost Srbija nema logike da se na velike projekte ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, a primenjuje na male nabavke administracije. Teško je izmeriti kolika se šteta time pravi državnom budžetu.

"Sasvim je izvesnio da neka šteta postoji, ali koja je vrednost te štete je nemoguće u potpunosti proceniti zato što kod ovih poslova mi nemamo nikakvu konkurenciju, pa ne možemo ni znati da li bi se javio neko drugi ko bi ponudio da isti posao uradi za manje novca ili za isti novac ali sa nekim boljim kvalitetom."

Vlada Srbije je ove godine usvojila Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, što će omogućiti posebne procedure izbora uzvođača radaova, pre svega za jedan od najvećih projekata - izgradnju bogradskog metroa koja počinje krajem 2021. godine, a izgradnja prve dve linije trebalo bi da košta oko četiri milijarde evra.

"Taj zakon predvidja da će se izbor strateškog partnera za predpostavljamo najvažnije projekte vršiti po pravilima koja će biti kreirana za svaki konkretan slučaj."