Post COVID oporavak Kine

2020-10-30 15:03:30  | CRI
Share:

piše: Dr Ivona Lađevac, načelnica Centra za studije „Pojasa i puta“, Institut za međunarodnu politiku i privredu

Nacionalni biro za statistiku NR Kine je u drugoj polovini oktobra objavio preliminarne podatke o kineskoj ekonomiji u trećem kvartalu 2020. godine, godine pandemije.

Pogođene epidemijom korona virusa, sve privrede sveta, početkom 2020., suočile su se sa negativnim ekonomskim kretanjima. U početku, negativni trendovi su izazvali poremećaje u odnosu ponude i tražnje na tržištima pojedinačnih zemalja, da bi se vrlo brzo uskovitlali i, u uslovima globalizovane svetske privrede, počeli da se prelivaju. Negativna kretanja su bila takva da su uzrokovala i duboku recesiju u svetskoj privredi. I, iako je u prvi mah, na kraju prvog kvartala, i dalje bilo prisutno mišljenje da će se nastali poremećaji prevazići, da trenutna kriza ima oblik V krive, pokazalo se da se ipak radi o krivi L. U ekonomiji se ova kriva koristi da opiše krizu koja je stigla do dna i koja će trajati duže vreme.

Zabrinutost ekonomskim (ne)prilikama je bila utoliko veća jer su se ekonomije svih zemalja sveta suočile sa dodatnim pritiskom iz zdravstvenih sistema čiji su kapaciteti bili nedovoljni, a sa sve većim brojem obolelih i troškovi logistike su bivali sve veći.

I dok su se širom sveta vodile polemike o tome na koji način se pandemija može zaustaviti i da li je legitimno posegnuti za ograničavanjem, ako je neophodno, čak i kretanja ljudi, Narodna Republika Kina je, došavši do saznanja o načinima prenošenja virusa upravo to i uradila. Zahvaljujući restriktivnim merama koje je sprovela na celoj svojoj teritoriji, u godini pandemije Kini je pošlo za rukom da, za razliku od drugih zemalja, ne iskusi drugi, pa i treći talas korona virusa, već da se od druge polovine godine fokusira na oporavak svoje ekonomije.

Izveštaj Kineskog biroa za statistiku sadrži podatke koji potvrđuju čudesnu sposobnost Kine da se uhvati u koštac sa svakim problemom i izađe iz te borbe kao pobednik. Zahvaljujući podsticajnim merama kineske vlade, GDP je u periodu jul-septembar dostigao stopu rasta od 4,9 odsto što je jasan pokazatelj izlaska Kine iz V krize. I pored činjenice da je, u poređenju sa prethodnim godinama, ovaj rast nešto niži, dominantan je utisak da je Kina JEDINA zemlja koja je postigla ovakav rezultat, odnosno zaustavila negativna kretanja.

Da podsetimo, Svetska banka je krajem septembra izašla sa predviđanjem da će Kina do kraja ove godine ostvariti stopu rasta od 2 odsto, dok će naredne, 2021. godine, ona iznositi 7,9 odsto. Sa svoje strane, Međunarodni monetarni fond (MMF) je sredinom oktobra saopštio da će Kina biti jedina zemlja koja će ostvariti rast ove godine, te da će on biti 1,9 odsto. Kada je reč o predviđanjima za narednu godinu, stav MMF-a je da će on biti 8,2 odsto.

Pozitivna kretanja koja je Kina zabeležila rezultat su vladine politike podsticanja potrošnje, jačanja izvoza i strogom kontrolisanju uslova radi sprečavanja kontakata zaraženih, a time i broja novoobolelih..

Kineska poslovica kaže: “Ako čoveku daš ribu, nahranićeš ga za jedan dan, ako ga naučiš da peca, nahranićeš ga za ceo život.“ Ako smo spremni da učimo, L ćemo preobraziti u V.