Beograd u borbi protiv zagadjenja vazduha

2020-10-22 09:13:50  | CRI
Share:

Prema proceni Svetske zdravstvene organitacije, u Srbiji se više od 6.000 smrtnih slučajeva godišnje pripisuje zagadjenju vazduha, od čega samo u Beogradu strada 2.000 gradjana. Kako bi delovali preventivno država i lokalne vlasti napravili su nacionalnu mrežu za monitoring vazduha, rekao je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i dodao da svi podaci merenja dostupni su javnosti preko mobilnih aplikacija.

„Trenutni ima 40 mernih stanica, prošle godine kupili smo dve merne stanice. Pored nas i drugi gradovi prave svoje lokalne mreže za monitoring. Često se rukovodimo i kineskim generalom Sun Cuom koji je rekao „Ako nešto ne možete izmeriti, ne možete ni kontrolisati.“

Vazduh u Srbiji generalno se, smatraju stručnjaci, može oceniti kao umereno zagadjen do dobar u zavisnosti od regiona, ali u velikim gradovima poput Beograda koncentracija zagadjivača često višestruko premašuje preporučene vrednosti.

Najveći uticaj na zagadjenje imaju intenzivan saobraćaj, grejanje velikog broja domaćinstava na fosilna goriva i rad termoelektrana.

Kako kaze Radovic nije rešenje samo izmeriti vazduh, nego se time treba i strateški baviti.

"Ova Vlada je veoma posvećena procesu smanjunja aerozagadjenja. Najbolji svedok toj činjenici je podatak da je formirana intersektorska radna grupa kojom rukovodi lično predesednica vlade, a koja ima za cilj da u budućem periodu nizom mera, koje će se ticati zdravstva, saobraćaja i energetike, i resornog ministarstva kao okosnice tog procesa, donese politiku i da odvoji sredstva za sprovodenje te politike u delo. Ona će se ticati modernizacije elektroenergetskih postrojenja, povećanja koeficijenta energetske efikasnosti, ali i modernizovanja saobraćaja.“

Pored ostalog, država prvi put ove godine subvencioniše kupovini hibridnih i električnih vozila, a istovremeno se organizuju velike akcije pošumljavanja.