Vijugavi putevi na planini u Čungćingu(1)

2022-08-16 16:05:05
Share:

Vijugavi putevi na planini u Čungćingu

Vijugavi planinski putevi pokazuju lepotu jeseni u autonomnom srezu nacionalnosti Tuđija i nacionalnosti Mijao u gradu Čungćing.

Planinski putevi, istovremeno su turistički i ekološki putevi, povezuju svaku porodicu i doprinose povećavanju prihoda meštana.

1234MoreTotal 4 pagesNext