Održan „orijentalni karneval“ u Junanu(1)

2022-07-22 15:06:41
Share:

Održan „orijentalni karneval“ u Junanu

Festival baklja poznat kao „orijentalni karneval“, održan je 21. jula u etničkom selu, u provinciji Junan. Festival baklje je tradicionalni festival za narodske manjine Ji, Bai, Nasi, Lahu, Hani, Pumi.

Pripremio: Fu Jiheng


1234...MoreTotal 5 pagesNext