Uživajte u predivnim pejzažima Pamirske visoravni u Sinđijangu(1)

2022-07-18 15:28:27
Share:

Uživajte u predivnim pejzažima Pamirske visoravni u Sinđijangu

Grupa fotografije pokazuje pejzaže Pamirske visoravni u gradu Kašgar, autonomnom ujgurskom reigonu Sinđijangu. Poslednjih godina, Taškurgan okrug u Kašgaru je pojačao napore zaštite lokalne ekologije i pridržavao se zelenog razvoja.

Pripremio: Fu Jiheng

1234MoreTotal 4 pagesNext