Najlepši autoput u Kini završio „zimski san“(1)

2022-06-10 15:54:40
Share:

Najlepši autoput u Kini završio „zimski san“

Saobraćaj se danas oporavlja na autoputu Dušanzi-Kuče. Ovaj autoput se takođe zove državni autoput broja 217. Autoput povezuje četvrt Dušanzi, u gradu Karamej i grad Kuče u Sinđijang-ujgurskoj autonomnoj pokrajini. Ovaj autoput prelazi preko planine Tijenšan. Celokupna dužina iznosi 561 kilometara.

Autoput Dušanzi-Kuče je obično otvoren od juna do oktobra svake godine, zbog topografije i vremena.

1234...MoreTotal 5 pagesNext