Čas o praktičnim radnim veštinama u Kini(1)

2022-05-10 16:29:18
Share:

Čas o praktičnim radnim veštinama u Kini

Nastavni program u kineskim osnovnim i srednjim školama će obuhvatati i obrazovanje o praktičnim radnim veštinama. Pogledajte kako rade kineska deca na poljima!

Pripremila: Đi Sju


1234...MoreTotal 5 pagesNext