Izgradnja autoputa Guijang-Huangping ulazi u završnu fazu(1)

2022-04-08 16:53:13
Share:

Izgradnja autoputa Guijang-Huangping ulazi u završnu fazu

Izgradnja glavne linije autoputa Guijang-Huangping ušla je u završnu fazu i očekuje se da će biti završena u toku ove godine.

1234MoreTotal 4 pagesNext