Kineska policajka naučila znakovni jezik(1)

2021-04-28 17:44:29
Share:

Kineska policajka naučila znakovni jezik

He Ćijao, policajka u gradu Čungćingu u jugozapadnom delu Kine, naučila je znakovni jezik 2014. godine kako bi bolje komunicirala sa osobama oštećenog sluha i kako bi im pomogla da zaštite svoja prava. Ona je pružala psihološku pomoć jednom mladiću sa oštećenim sluhom, a većem broju osoba sa oštećenim sluhom je pomogla da se integrišu u društvo.

1234MoreTotal 4 pagesNext