Vijugavi autoput u Hunanu(1)

2020-11-03 17:23:02
Share:

Vijugavi autoput u Hunanu

Vijugavi autoput Aidžai u gradu Đišou u provinciji Hunan je neverovatan zbog neobične topografije i kreativnog dizajna projekta. Raspon mosta Aidžai, koji je deo ovog autoputa, iznosi 1.176 metara. Turizam u ovom području je u velikoj meri uznapredovao upravo zbog izgradnje saobraćajne infrastrukture.

1234...MoreTotal 5 pagesNext