Masovno testiranje na kovid-19 u Pekingu

2020-06-17 16:42:46
Share:

图片默认标题_fororder_V111182522224

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V111182552224

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V1111825224

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V11118237554

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V11118255224

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V111182554

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

图片默认标题_fororder_V111182373554

U Pekingu je sprovedeno masovno testiranje na kovid-19. Kod više od 100 hiljada službenika naselja je sprovedeno testiranje nukleinskih kiselina. Testirano je i više od 200 hiljada ljudi koji su bili na pijaci Sinfadi odakle je krenuo novi talas zaraze.

Neki navode i da ovi brojevi svedoče o tzv. „pekinškoj brzini reagovanja".

Zapravo, iza svega stoji istrajnost i posvećenost gradskih vlasti.

 

Pripremio: Šang Čao