Važna uloga teretnih vozova između Kine i Evrope u borbi protiv pandemije

2020-06-09 09:50:52
Share:

图片默认标题_fororder_139123485_15916060003851n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

 

图片默认标题_fororder_139123485_15916060003591n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

 

图片默认标题_fororder_139123485_15916060003301n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

 

图片默认标题_fororder_139123485_15916060003061n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

 

图片默认标题_fororder_139123485_15916060002811n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

 

图片默认标题_fororder_139123485_15916060002531n

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.