Onlajn časovi širom Kine

2020-02-18 10:59:11
Share:

图片默认标题_fororder_edu02181

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02182

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02183

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02184

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02185

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02186

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02187

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02189

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu021810

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.

图片默认标题_fororder_edu02188

Hu Sijaoćijen, nastavnik sa Univerziteta Ćinghua, predaje bejzbol putem onlajn obrazovanog sistema u Pekingu. Milioni kineskih učenika počeli su sa internet časovima, nakon što je zbog epidemije odložen prolećni semestar koji je trebalo da počne u ponedeljak.