U Čungćingu obožavaju “mongolski lonac” za poneti

2020-02-17 14:57:06
Share:

图片默认标题_fororder_pot02171

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02172

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02174

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02173

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02175

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02176

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02178

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.

图片默认标题_fororder_pot02177

Konobari restorana “mongolskog lonca” proveravaju narudžbine hrane za poneti. Radi sprečavanja i kontrole novog koronavirusa, pojedini restorani u kineskom jugozapadnom gradu Čungćingu građanima nude “mongolski lonac” za poneti. Potrošači naručuju hranu putem telefona, Vičeta i drugih internet platformi, a restorani vode računa o higijeni i kvalitetu jela  - od nabavke, pripreme, pakovanja, pa sve do dostave.