Izgrađena pruga na mostu na Tibetu

2019-12-02 15:21:50
Share:

Pripremila: Đi Sju 

图片默认标题_fororder_rail1912021

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_未标题-1

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912024

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912023

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912025

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912026

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912028

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.

图片默认标题_fororder_rail1912027

Izgradnja železničke pruge na mostu preko reke Jarlung Zangbo je završena, u okviru železničke linije Lasa-Njingči u Autonomnoj pokrajini Tibet. Most je dugačak 4.615 metara. Geološki uslovi železničke linije Lasa-Njingči su veoma kompleksni. Ukupna dužina ove železničke linije iznosi 435 kilometara, a 75 odsto linije su mostovi i tuneli. Izgradnja železničke linije Lasa-Njingči pokrenuta je 2015. godine i biće završena 2021. godine.