Deo Kineskog zida u Čengdeu(1)

2022-06-07 14:53:26
Share:

Deo Kineskog zida u Čengdeu

Grupa fotografija snimljena 7. juna pokazuje izlazak sunca na Kineskom zidu u gradu Čengdeu.

Pripremio: Fu Jiheng

1234...MoreTotal 5 pagesNext