Važna uloga teretnih vozova između Kine i Evrope u borbi protiv pandemije(1)

2020-06-16 16:41:49  | CRI
Share:

Važna uloga teretnih vozova između Kine i Evrope u borbi protiv pandemije

Železnički saobraćaj između Kine i Evrope smatra se značajnim delom Inicijative “Pojas i put” za jačanje trgovine između Kine i zemalja uključenih u Inicijativu.

Usred pandemije koronavirusa, vozovi su ostali pouzdan transportni kanal jer su vazdušni, morski i drumski prevoz bili ozbiljno pogođeni.

Teretni vozovi su takođe igrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije u Evropi, putem kojih je slata gromna količina sanitetskog materijala poput zaštitnih maski i naočara.

1234...MoreTotal 6 pagesNext