điaoz

2022-01-28 15:56:48
Share:

Danas je jelo điaoz (vrsta knedli sa raznim filovima) postalo popularno u svakoj porodici.

Ranijih godina, u danima Nove godine, restorani su obavezno bili zatvoreni, a na njihovim vratama je bila prilepljena crvena hartija na kojoj je bilo napisano: Ne radi u danima Prolećnog festivala.

Danas je drugačije. Večera za doček Nove godine je dobra prilika da se zaradi. Điaoz je samo jedno od jela na bogatom meniju te večeri.